Đổi mới lực lượng CSKV, CAPT xã

0 Trung Hiếu
(ANTĐ) - Tại cuộc hội thảo chuyên đề “Đổi mới công tác thăm hỏi nhân dân của lực lượng CSKV, CAPT xã trong tình hình mới” do CAH Thanh Trì tổ chức đã được các đại biểu tham dự đánh giá cao việc đổi mới tư duy, trách nhiệm của CAH Thanh Trì đối với vai trò, trách nhiệm của lực lượng CSKV, CAPT xã trong tình hình hiện nay...

CAH Thanh Trì:

Đổi mới lực lượng CSKV, CAPT xã

(ANTĐ) - Tại cuộc hội thảo chuyên đề “Đổi mới công tác thăm hỏi nhân dân của lực lượng CSKV, CAPT xã trong tình hình mới” do CAH Thanh Trì tổ chức đã được các đại biểu tham dự đánh giá cao việc đổi mới tư duy, trách nhiệm của CAH Thanh Trì đối với vai trò, trách nhiệm của lực lượng CSKV, CAPT xã trong tình hình hiện nay...

Thời gian qua, lực lượng CSKV, CAPT xã - CAH Thanh Trì đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc, thăm hỏi nhân dân trên địa bàn; qua đó đã thu thập nhiều tin có giá trị giúp cho công tác tham mưu của CAH với Huyện ủy, UBND huyện giải quyết kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả tình hình hoạt động khiếu kiện, tụ điểm, tuyến phức tạp;

Giúp cho CAH có đối sách triệt phá ổ nhóm tội phạm, xóa nhiều địa bàn phức tạp về hình sự và TNXH... đảm bảo ổn định ANTT. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, công tác thăm hỏi nhân dân của lực lượng CSKV, CAPT xã có nhiều hạn chế.

CAPT xã Đông Mỹ nắm tình hình, thu thập thông tin liên quan tới ANTT tại buổi sinh hoạt đoàn thể trong thôn

Theo Thuợng tá Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng CAH Thanh Trì, nguyên nhân chủ quan là do nhiều CSKV, CAPT xã  còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm.

Bên cạnh đó lực lượng CSKV, CAPT xã có phần coi nhẹ công tác thăm hỏi nhân dân để nắm tình hình nên nhiều trường hợp để lọt tin, không nắm được những vấn đề đã và đang diễn ra trong các cụm dân cư...

Ngoài ra thời gian có mặt tại địa bàn của CSKV, CAPT xã chưa được nhiều. Trong khi tình hình xã hội phức tạp, biên chế của lực lượng này quá thiếu (hiện CSKV, CAPT xã huyện Thanh Trì có 32 đồng chí, hầu hết quản lý số nhân khẩu, hộ khẩu vượt quá quy định của Điều lệnh CSKV), lại phải chi phối quá nhiều công tác khác ngoài chức trách, nhiệm vụ được giao...

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, CAH Thanh Trì đã xây dựng và tổ chức hội thảo chuyên đề “Đổi mới công tác thăm hỏi nhân dân của lực lượng CSKV, CAPT xã huyện Thanh Trì trong tình hình mới” nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng này trong công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Theo đó, nội dung, biện pháp, quy trình thăm hỏi của CSKV, CAPT xã phải đạt 3 mục đích, yêu cầu trọng tâm là thăm hỏi để thu thập, nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT trong địa bàn phụ trách, từ đó chủ động báo cáo, đề xuất với các cấp, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, TNXH đạt hiệu quả cao;

Thông qua thăm hỏi để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nuớc, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;

Thăm hỏi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng khó khăn, vướng mắc của nhân dân trong khu vực, kịp thời chia sẻ, động viên và giúp đỡ nhân dân, từ đó tạo dựng mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa công an với nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người CAND trong nhân dân “đi dân nhớ, ở dân thương”...

Các đại biểu tham dự hội thảo đều ghi nhận, thăm hỏi là một trong những biện pháp nằm trong công tác nắm tình hình của CSKV, CAPT xã phải thực hiện.

Nhưng trước bối cảnh tình hình hiện nay, trong khi biên chế của lực lượng này còn thiếu và điều kiện thời gian xuống địa bàn hạn chế do những nguyên nhân khách quan, việc đổi mới tư duy của CAH Thanh Trì nhằm nâng cao hiệu quả công tác thăm hỏi của lực lượng CSKV, CAPT xã góp phần đảm bảo vững chắc ANTT địa bàn rất đáng hoan nghênh, cần được nhân rộng.

Trung Hiếu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top