Đính chính sổ hộ khẩu theo địa giới hành chính mới

0 Thu Ba
(ANTĐ) - Giám đốc CATP có kế hoạch hướng dẫn các đơn vị mới hợp nhất về Hà Nội tổ chức đính chính sổ hộ khẩu theo địa giới hành chính mới. Theo đó, từ 1-1-2009, Công an các huyện, thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây tổ chức tiếp nhận, giải quyết các trường hợp liên quan đến đăng ký hộ khẩu thường trú của công dân tại trụ sở tiếp dân của các đơn vị. Trước mắt, các đơn vị tổ chức tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần và thứ bảy (sáng nhận hồ sơ, chiều trả kết quả) giải quyết kịp thời nhu cầu của công dân.

Đính chính sổ hộ khẩu theo địa giới hành chính mới

(ANTĐ) - Giám đốc CATP có kế hoạch hướng dẫn các đơn vị mới hợp nhất về Hà Nội tổ chức đính chính sổ hộ khẩu theo địa giới hành chính mới. Theo đó, từ 1-1-2009, Công an các huyện, thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây tổ chức tiếp nhận, giải quyết các trường hợp liên quan đến đăng ký hộ khẩu thường trú của công dân tại trụ sở tiếp dân của các đơn vị. Trước mắt, các đơn vị tổ chức tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần và thứ bảy (sáng nhận hồ sơ, chiều trả kết quả) giải quyết kịp thời nhu cầu của công dân.

CATP tăng cường cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn công an xã ký chốt sổ hộ khẩu gốc

Để thực hiện tốt việc chuyển giao toàn bộ sổ gốc đăng ký thường trú từ các xã về CAH quản lý, theo chỉ đạo của CATP, công an các huyện đã chỉ đạo lực lượng QLHC, CAPT xã phối hợp với công an xã, thị trấn tổ chức kiểm tra thực trạng toàn bộ số sổ gốc để đối chiếu, ký chốt gốc trước khi bàn giao. Tính đến

16-11-2008, có 10 đơn vị đã kiểm tra chốt sổ hộ khẩu gốc được 780 cuốn sổ hộ khẩu gốc với 87.018 hộ, 307.954 nhân khẩu; đính chính được 26.050 cuốn sổ hộ khẩu gia đình, sao chép được 446 cuốn sổ hộ khẩu gốc.

Qua kiểm tra chốt sổ hộ khẩu gốc và đính chính sổ hộ khẩu, các đơn vị đã phát hiện 2.659 trường hợp vi phạm; trong đó có 688 trường hợp tẩy xóa sổ hộ khẩu, 1.147 trường hợp sinh chưa đăng ký thường trú, 380 trường hợp chết không xóa tên trong sổ hộ khẩu, 93 trường hợp mất sổ hộ khẩu, 218 trường hợp rách nát sổ hộ khẩu, 133 trường hợp vi phạm khác. Đã lập biên bản vi phạm hành chính 1.356 trường hợp, trong đó cảnh cáo 1.175 trường hợp, xử lý phạt hành chính 181 trường hợp bằng 11.760.000 đồng.

Cũng theo chỉ đạo của CATP, để đảm bảo việc bàn giao công tác đăng ký thường trú từ công an xã, thị trấn về CAH đúng thời gian, Trưởng công an các huyện cần tập trung chỉ đạo lực lượng QLHC, CAPT xã đôn đốc công an xã, thị trấn khẩn trương sao chép sổ hộ khẩu gốc về công an huyện, phục vụ công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu lâu dài ở công an xã, thị trấn.

Kiên quyết lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm trong việc quản lý, bảo quản, sử dụng sổ hộ khẩu các trường hợp sinh không đăng ký thường trú, tẩy xóa, sửa chữa trong sổ hộ khẩu... phải được xử lý nghiêm. Từ nay đến trước

15-12-2008, 100% số sổ hộ khẩu gốc phải được kiểm tra, ký chốt gốc trước khi bàn giao về CAH quản lý. Những trường hợp bổ sung sau ký chốt sổ hộ khẩu gốc, CAH hướng dẫn công an xã, thị trấn phải lập danh sách thống kê kèm theo phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu để CAH tập hợp thống kê, điều chỉnh sau.

Thu Ba

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top