Điều tra cơ bản toàn diện các lĩnh vực liên quan đến ANTT

0 Ngọc Anh
(ANTĐ) - Kế hoạch “Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Hà Nội” của Giám đốc CATP đã được triển khai chiều qua, 23-2. Theo Đại tá Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP, Kế hoạch Điều tra cơ bản được tiến hành nhằm đánh giá chính xác thực trạng tình hình và kết quả thực hiện các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT trong 3 năm qua; đồng thời để có căn cứ thực tiễn đề ra các chủ trương, biện pháp, kế hoạch công tác giữ gìn ANTT ở Thủ đô năm 2009 cũng như giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

CATP Hà Nội:

Điều tra cơ bản toàn diện các lĩnh vực liên quan đến ANTT

(ANTĐ) - Kế hoạch “Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Hà Nội” của Giám đốc CATP đã được triển khai chiều qua, 23-2. Theo Đại tá Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP, Kế hoạch Điều tra cơ bản được tiến hành nhằm đánh giá chính xác thực trạng tình hình và kết quả thực hiện các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT trong 3 năm qua; đồng thời để có căn cứ thực tiễn đề ra các chủ trương, biện pháp, kế hoạch công tác giữ gìn ANTT ở Thủ đô năm 2009 cũng như giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Kết quả điều tra cơ bản có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ổn định ANTT trên địa bàn Thủ đô (Trong ảnh CAP Nguyễn Trung Trực đi sâu, nắm tình hình tại cơ sở)

Kế hoạch Điều tra cơ bản sẽ được thực thi từ ngày 25-2 đến 15-6-2008 với 5 mục tiêu, yêu cầu cụ thể. Theo đó, công an các đơn vị, quận, huyện, thành phố trực thuộc tiến hành đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác tình hình ANCT - TTATXH; phát hiện kịp thời các loại đối tượng, các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ và những vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan đến công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp, đối sách với các loại đối tượng trong công tác giữ gìn ANCT, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tệ nạn xã hội và công tác quản lý hành chính cũng như công tác tổ chức, cán bộ, hậu cần...; từ đó các đơn vị xác định những công tác thực hiện có hiệu quả, những hạn chế, bất hợp lý cần khắc phục, điều chỉnh trong giai đoạn tới.

Kết quả điều tra cơ bản sẽ là cơ sở để dự báo tình hình, đề ra những biện pháp, kế hoạch công tác bảo đảm ANTT trong năm 2009 và những năm tiếp theo; đồng thời, kiến nghị với Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý hành chính Nhà nước về ANTT theo thẩm quyền, nhằm giữ vững, ổn định ANTT ở Thủ đô trong mọi tình huống.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, Đại tá Trần Long Xuyên yêu cầu các đơn vị phải thống nhất về nhận thức, xác định là một khâu trọng yếu của công tác nghiệp vụ cơ bản, gắn chặt với việc thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; chủ động tiến công các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. “Phải coi đây là công tác trọng tâm, then chốt trong những tháng đầu năm 2009, góp phần tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Công an Thủ đô” - Đại tá Trần Long Xuyên nhấn mạnh.

Đặt rõ yêu cầu: “Kết quả điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô phải đảm bảo chân thực, chính xác, khách quan, toàn diện và phải được phân tích, đánh giá, xử lý một cách khoa học” - Đại tá Trần Long Xuyên lưu ý công an các đơn vị phải tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cùng với sự đồng tình, ủng hộ của các ngành, các tổ chức đoàn thể, hệ thống chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân Thủ đô.

Ngọc Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top