Đánh giá cao công tác bố trí lực lượng cấp quận, huyện của Công an Hà Nội

0 Trung Hiếu
(ANTĐ) - Hôm qua 21-6, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Thứ trưởng Bộ Công an đã tới kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới” tại CATP Hà Nội. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Tổng cục Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Thứ trưởng Bộ Công an:

Đánh giá cao công tác bố trí lực lượng cấp quận, huyện của Công an Hà Nội

(ANTĐ) - Hôm qua 21-6, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Thứ trưởng Bộ Công an đã tới kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới” tại CATP Hà Nội. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Tổng cục Bộ Công an.

 Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an tại CAQ Hoàn Kiếm

Thay mặt Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng kết quả, triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an của các đơn vị trong toàn lực lượng Công an Hà Nội. CATP đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở công an cấp huyện và cơ sở. CATP đã quán triệt mục tiêu, yêu cầu, quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Bộ Công an về xây dựng công an cấp huyện đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt lãnh đạo, chỉ đạo; kiện toàn tổ chức bộ máy; phân công, phân cấp; tăng cường biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới…

Ghi nhận những cố gắng của CATP Hà Nội qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng cho rằng Công an Hà Nội đã triển khai nghiêm túc qui định về tổ chức bộ máy vận dụng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn ANTT Thủ đô. Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng cũng đã đánh giá cao việc CATP Hà Nội đã chủ động điều chỉnh, phân loại để bố trí lực lượng phù hợp cho công an cấp quận, huyện; nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế các quận, huyện sau khi hợp nhất đảm bảo lực lượng đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác ở cơ sở…

Tới kiểm tra thực tế ở cơ sở tại 2 đơn vị CAP Hàng Trống và CAQ Hoàn Kiếm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng đã biểu dương đơn vị công an cấp cơ sở mặc dù trong điều kiện khó khăn về biên chế, phương tiện làm việc nhưng đã nỗ lực vượt khó, không bỏ trống địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANCT và  TTATXH trong mọi tình huống. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng cảm ơn Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về cơ sở vật chất và chỉ đạo lực lượng CAQ thực hiện hiệu quả trọng trách đảm bảo ANTT địa bàn.

Về những kiến nghị của CATP Hà Nội đề xuất Bộ Công an quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách cho CBCS, tăng biên chế cho lực lượng Công an Hà Nội; quan tâm tạo điều kiện về kinh phí đầu tư để xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị Công an Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng đề nghị các thành viên cùng đi trong đoàn kiểm tra là đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng sẽ hệ thống những vấn đề hợp lý, không hợp lý ở cơ sở để bổ sung, đánh giá, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để tổ chức mô hình biên chế lực lượng đảm bảo cho công an cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.                          

Trung Hiếu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top