Đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng

0 Công Minh
(ANTĐ) - Quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra, VKSND, TAND là sự phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự. Đó là một trong những nguyên tắc do pháp luật tố tụng quy định, có sự tác động, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau, đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành. Phạm vi công tác phối hợp là từ khi phát hiện tội phạm đến khi kết thúc điều tra, truy tố, xét xử.

Đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng

(ANTĐ) - Quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra, VKSND, TAND là sự phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự. Đó là một trong những nguyên tắc do pháp luật tố tụng quy định, có sự tác động, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau, đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành. Phạm vi công tác phối hợp là từ khi phát hiện tội phạm đến khi kết thúc điều tra, truy tố, xét xử.

Thực tiễn hoạt động này trong thời gian qua cho thấy ở nơi nào phối hợp tốt thì ở đó đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án nhanh, chính xác, phục vụ được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của địa phương; vụ án không bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung; việc điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, được dư luận đồng tình.

Tuy nhiên, do chưa nhận thức đầy đủ về công tác này nên có lúc, có nơi sự phối hợp trên không được quan tâm. Có ý kiến cho rằng, sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong việc giải quyết vụ án hình sự là vi phạm nguyên tắc “độc lập” mỗi bên. Có nhiều trường hợp còn biểu hiện “quyền anh, quyền tôi” làm cho vụ án bị kéo dài, phải trả hồ sơ để điều tra nhiều lần mà kết quả rất thấp.

Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác xét xử, đề nghị mới đây của Tòa hình sự - TANDTC cho thấy, các tòa án địa phương trong thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với VKSND và cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết những vụ án hình sự. Đây là mối liên hệ cần thiết, bổ sung cho nhau, kịp thời khắc phục những sai sót có thể xảy ra, không chỉ đảm bảo việc xét xử được khách quan, chính xác mà còn nâng cao vị trí, uy tín của các cơ quan tố tụng.

Công Minh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top