Đảm bảo chất lượng xét xử các loại án

0 Công Minh
(ANTĐ) - Đánh giá mới đây của TANDTC cho thấy, trong 10 tháng qua, Tòa án các cấp đã giải quyết được 209.701 vụ án các loại trong tổng số 263.142 vụ án đã thụ lý, đạt 80%; số vụ án còn lại chủ yếu là mới thụ lý và đang được tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật. So với 11 tháng của năm 2008 thì số vụ án các Tòa án phải giải quyết nhiều hơn gần 4.000 vụ, như vậy dự kiến năm 2009 số vụ án sẽ tăng khoảng gần 30.000 vụ.

Đảm bảo chất lượng xét xử các loại án

(ANTĐ) - Đánh giá mới đây của TANDTC cho thấy, trong 10 tháng qua, Tòa án các cấp đã giải quyết được 209.701 vụ án các loại trong tổng số 263.142 vụ án đã thụ lý, đạt 80%; số vụ án còn lại chủ yếu là mới thụ lý và đang được tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật. So với 11 tháng của năm 2008 thì số vụ án các Tòa án phải giải quyết nhiều hơn gần 4.000 vụ, như vậy dự kiến năm 2009 số vụ án sẽ tăng khoảng gần 30.000 vụ.

Nhìn chung, Tòa án đã chấp hành khá tốt quy định của pháp luật về thời hạn xét xử trong việc giải quyết, xét xử các loại vụ án. Về cơ bản, các vụ án được đưa ra xét xử trong thời hạn quy định của pháp luật. Toà án các cấp đã triển khai sâu rộng việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Việc đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh luận không chỉ còn giới hạn ở các phiên tòa xét xử hình sự mà được áp dụng đối với cả các phiên toà xét xử dân sự, hành chính. Để thực hiện tốt việc điều hành tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch xét hỏi và tranh luận, đảm bảo cho các bên trình bày đầy đủ ý kiến của mình về những vấn đề liên quan tới việc giải quyết vụ án.

Các phán quyết của Toà án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng, trên cơ sở xem xét khách quan, toàn diện các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, nên chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được đảm bảo. Yêu cầu nâng cao chất lượng của phiên tòa đòi hỏi các Thẩm phán và Hội thẩm phải tích cực rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng xét xử và đó là nguyên nhân quan trọng làm cho tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa giảm hơn so với cùng kỳ năm trước.                      

Công Minh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top