Chủ DNTN chết thì doanh nghiệp có bị chấm dứt hoạt động không?

1 Hoàng Hiệp (Đông Anh, Hà Nội) ((VPLS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa,)
(ANTĐ) - Hỏi: Đề nghị báo tư vấn giúp tôi trường hợp: Nếu chủ Doanh nghiệp tư nhân chết thì doanh nghiệp tư nhân đó sẽ hoạt động như thế nào? Doanh nghiệp có bị chấm dứt hoạt động không? Ai sẽ là người tiếp tục điều hành hoạt động của doanh nghiệp tư nhân đó?

Chủ DNTN chết thì doanh nghiệp có bị chấm dứt hoạt động không?

(ANTĐ) - Hỏi: Đề nghị báo tư vấn giúp tôi trường hợp: Nếu chủ Doanh nghiệp tư nhân chết thì doanh nghiệp tư nhân đó sẽ hoạt động như thế nào? Doanh nghiệp có bị chấm dứt hoạt động không? Ai sẽ là người tiếp tục điều hành hoạt động của doanh nghiệp tư nhân đó?

Hoàng Hiệp (Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, điều 141 - Luật Doanh nghiệp 2005 thì: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”. Do đó, chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền và chịu mọi trách nhiệm đối với doanh nghiệp tư nhân do mình làm chủ. Khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết đi sẽ có quyền để lại tài sản thừa kế là doanh nghiệp tư nhân này.

Theo qui định tại điều 636 Bộ luật Dân sự 2005 thì: “Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại”.

Và tại khoản 1, điều 627 - Bộ luật Dân sự 2005 qui định: “Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Do vậy, khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết đi thì doanh nghiệp tư nhân đó trở thành một phần di sản mà người chủ doanh nghiệp để lại. Và đương nhiên doanh nghiệp tư nhân đó vẫn được tiếp tục hoạt động dưới sự điều hành của chủ doanh nghiệp mới (người được thừa kế).

Trong trường hợp người có quyền thừa kế từ chối hưởng tài sản thừa kế (doanh nghiệp tư nhân), hoặc người thừa kế không đủ điều kiện để trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tuyên bố doanh nghiệp tư nhân này chấm dứt hoạt động.

LS Bùi Sinh Quyền

(VPLS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, HN)

bình luận(1 bình luận)

20x20Phạm Kiều

ông A đang là chủ DNTN, bị tai nạn giao thông qua đời, không để lại di chúc, ông A có vợ đang là phó chủ tịch hội phụ nữ quận và 1 con trai đang là sinh viên năm 3. Vậy ai đương nhiên là người thừa kế doanh nghiệp? tại sao?

Cùng chuyên mục
Top