Chính sách cho công an viên bị thương hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

1 Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
ANTĐ Tôi muốn hỏi, Công an viên khi đi làm nhiệm vụ mà bị thương hoặc hi sinh có được công nhận là thương binh hoặc liệt sĩ không?

Theo quy định tại khoản 8 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã: "Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hoặc vì lý do thi hành công vụ, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng".

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; trường hợp Công an viên khi đi làm nhiệm vụ mà hy sinh hoặc bị thương nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 hoặc Điều 27 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì được xác nhận là liệt sĩ hoặc thương binh theo quy định.

bình luận(1 bình luận)

20x20nguyễn văn hà

Anh chị cho tôi hỏi. Bố tôi là công an viên.hy sinh khi làm nhiệm vụ.trong vụ án đốt nhà giết công an xã,tại khánh thượng ba vì hà nội.từ năm 2015.cho đến nay mà gia đình chưa được hưởng chế độ gì hay như thế nào?xin hỏi gia đình tôi phải làm như thế nào?

Cùng chuyên mục
Top