Chiến công nối tiếp chiến công

0 Hồng Hạnh
(ANTĐ) - Cách đây vừa tròn 63 năm, ngày 12-7-1946, lực lượng An ninh nhân dân đã phối hợp với các lực lượng vũ trang của Đảng lập nên chiến công to lớn, có ý nghĩa đặc biệt: khám phá thành công vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều), Hà Nội, đập tan âm mưu tiến hành cuộc đảo chính của “Việt Nam Quốc dân Đảng” khởi đầu cho hàng loạt những chiến công hiển hách của lực lượng An ninh nhân dân qua từng giai đoạn cách mạng. Ngày 12-7-1946 chính thức trở thành ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân.

Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12-7-1946/12-7-2009):

Chiến công nối tiếp chiến công

(ANTĐ) - Cách đây vừa tròn 63 năm, ngày 12-7-1946, lực lượng An ninh nhân dân đã phối hợp với các lực lượng vũ trang của Đảng lập nên chiến công to lớn, có ý nghĩa đặc biệt: khám phá thành công vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều), Hà Nội, đập tan âm mưu tiến hành cuộc đảo chính của “Việt Nam Quốc dân Đảng” khởi đầu cho hàng loạt những chiến công hiển hách của lực lượng An ninh nhân dân qua từng giai đoạn cách mạng. Ngày 12-7-1946 chính thức trở thành ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân.

CBCS An ninh nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Vào những năm đầu Cách mạng Tháng Tám vừa thành công, dù khó khăn, gian khổ, dù đất nước rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”, lực lượng an ninh lúc đó còn rất mỏng, trình độ nghiệp vụ và các điều kiện, phương tiện, công cụ hỗ trợ còn vô cùng lạc lậu và thiếu thốn. Nhưng vượt lên tất cả, mỗi cán bộ chiến sỹ an ninh đã làm việc hết mình, với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong suốt những chặng đường đấu tranh cách mạng sau này, lực lượng An ninh nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những chiến công thầm lặng, được Đảng và Nhà nước đánh giá cao, được nhân dân tin yêu, đùm bọc và tận tình giúp đỡ. Những chiến công thầm lặng đó đã góp phần đánh bại các cơ quan tình báo phản gián của đối phương, góp phần quan trọng chặt đứt thế liên minh, hiệp lực giữa các thế lực phản động trong nước với nước ngoài, tạo thế và lực giúp Đảng,  Nhà nước giành thắng lợi qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Bước vào giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng An ninh nhân dân đã phát hiện kịp thời, đánh mạnh, đánh đúng vào những đối tượng trọng điểm; phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều chiến dịch và kế hoạch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch; bẻ gãy các cuộc xâm nhập vũ trang của bọn phản động người nước ngoài, người Việt lưu vong, vô hiệu hóa các kế hoạch phá hoại manh động của chúng, bắt hàng nghìn tên, thu nhiều tấn thuốc nổ có sức công phá lớn, kịp thời ngăn chặn âm mưu hoạt động gây rối, biểu tình bạo loạn, lật đổ chính quyền ở một số địa phương, phá vỡ sự liên kết trong ngoài của bọn phản động.

Đặc biệt trong giai đoạn lịch sử hiện nay, đất nước đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong thế giới hội nhập sâu rộng, hợp tác đa phương, đa chiều. Các thế lực thù địch ngày càng ráo riết chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta thông qua các chiến dịch gây nổ, khủng bố, phá hoại tư tưởng, “diễn biến hòa bình”, âm mưu thành lập các tổ chức chính trị đối lập, kích động các phần tử quá khích, bất mãn, cuồng tín... gây ra những điểm nóng về an ninh nông thôn, lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “nhân quyền” kích động biểu tình, bạo loạn.

Trong cuộc chiến đấu của lực lượng an ninh xuất hiện nhiều hệ loại đối tượng đấu tranh mới, có trình độ học vấn cao, có học hàm, học vị, lại hấp thụ tư tưởng phản động và sự giúp sức của thế lực bên ngoài như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung… với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, lại biết tận dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến phục vụ âm mưu chống phá Nhà nước, đòi thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam.

Trong thời gian tới, tình hình chính trị thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam ngày càng quyết liệt hơn. Trong nước, các vấn đề về kinh tế, xã hội có thể sẽ xuất hiện những phức tạp mới, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định. Lực lượng An ninh cần thấu suốt quan điểm “lấy dân làm gốc”, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân, dựa vào dân, vận động nhân dân cùng tham gia phòng chống phản cách mạng, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời, lực lượng an ninh phải quán triệt, vận dụng đúng đắn quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nắm chắc tình hình, xác định rõ trách nhiệm, chú trọng đổi mới lý luận về công tác an ninh với tư tưởng an ninh chủ động, đồng thời, quyết tâm hành động để tạo được sự chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác xây dựng lực lượng.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào các thế hệ cán bộ, chiến sỹ An ninh nhân dân vẫn không ngừng tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, tinh thần khắc phục mọi khó khăn thử thách, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, tích cực, tự giác học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để rèn luyện bản lĩnh chính trị và nâng cao trình độ về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cho dù phải hy sinh tính mạng.                  

Hồng Hạnh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top