Cải tiến công tác đăng ký hộ khẩu

0 Thu Ba
(ANTĐ) - Để làm tốt công tác đăng ký quản lý hộ khẩu Ban chỉ huy CAH Thanh Oai đã phân công, bố trí 5 CBCS trong Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an huyện chuyên trách làm công tác đăng ký hộ khẩu; trong đó có 1 CBCS làm công tác tàng thư hộ khẩu, 4 CBCS tiếp dân giải quyết đăng ký hộ khẩu của 20 xã và 1 thị trấn.

CAH Thanh Oai

Cải tiến công tác đăng ký hộ khẩu

(ANTĐ) - Để làm tốt công tác đăng ký quản lý hộ khẩu Ban chỉ huy CAH Thanh Oai đã phân công, bố trí 5 CBCS trong Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an huyện chuyên trách làm công tác đăng ký hộ khẩu; trong đó có 1 CBCS làm công tác tàng thư hộ khẩu, 4 CBCS tiếp dân giải quyết đăng ký hộ khẩu của 20 xã và 1 thị trấn.

Trả kết quả đăng ký hộ khẩu đúng hẹn, không để người dân phải đi lại nhiều lần.

Những ngày đầu thực hiện công tác giải quyết đăng ký hộ khẩu theo qui định của CATP (sáng nhận hồ sơ, chiều trả kết quả từ sáng thứ hai đến sáng thứ sáu trong tuần) gặp rất nhiều khó khăn do địa điểm tiếp dân tại CAH chật hẹp, biên chế CBCS tiếp dân còn thiếu trong khi công dân đến làm thủ tục đăng ký hộ khẩu đông, CBCS tiếp dân giải quyết hồ sơ đôi khi không kịp tiến độ. Trước tình hình trên, Ban chỉ huy CAH Thanh Oai đã chủ động xin ý kiến cấp trên phân công lại lịch tiếp dân theo từng ngày để phù hợp với tình hình địa bàn. Theo đó, từ thứ ba đến thứ sáu trong tuần, mỗi CBCS phụ trách giải quyết hộ khẩu từ 5 đến 6 xã sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ khẩu của công dân. Việc trả kết quả giải quyết hộ khẩu cho công dân được thực hiện trong ngày thứ hai và thứ bảy.

Cùng với những cố gắng cải tiến phương pháp làm việc đem lại hiệu quả trong công tác đăng ký hộ khẩu, CAH Thanh Oai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát QLHC tập trung tổ chức thực hiện công tác đính chính địa chỉ trong sổ hộ khẩu theo địa giới hành chính mới. Tính đến 31-8-2009, CAH Thanh Oai đã hoàn thành việc đính chính toàn bộ sổ hộ khẩu trên địa bàn theo địa giới hành chính mới, đạt tỷ lệ 100%.

Thu Ba

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top