Cải cách hành chính trong công tác phòng cháy chữa cháy

0 Tiến Phúc
(ANTĐ) - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) - CATP Hà Nội đã giải quyết có hiệu quả đối với 3 loại thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của đơn vị theo cơ chế “một cửa”.

Cải cách hành chính trong công tác phòng cháy chữa cháy

(ANTĐ) - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) - CATP Hà Nội đã giải quyết có hiệu quả đối với 3 loại thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của đơn vị theo cơ chế “một cửa”.

Hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện PCCC

Đó là các TTHC về thẩm duyệt PCCC; cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC. Kết quả là các TTHC được rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm số lần đi lại của nhân dân, công khai các TTHC, chống mọi biểu hiện hành vi cửa quyền, sách nhiễu, phiền hà đối với các tổ chức và cá nhân đến giải quyết TTHC.

Ví dụ thủ tục về thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, đơn vị đã rút ngắn thời hạn trả kết quả, cụ thể: Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Theo quy định tại Thông tư số 04 của Bộ Công an là không quá 10 ngày làm việc nhưng đơn vị đã rút ngắn thời gian xuống còn không quá 7 ngày; Tương tự, đối với các dự án, thiết kế công trình, theo quy định là không quá 20 ngày nhưng đơn vị đã rút ngắn còn không quá 10 ngày; Đối với thiết kế kỹ thuật công trình, theo quy định không quá 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, không quá 20 ngày đối với dự án nhóm B, C nhưng đơn vị đã rút ngắn thời gian không quá 10 ngày.

Để đạt được kết quả trên, theo Thượng tá Tô Xuân Thiều - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC, đơn vị đã làm tốt công tác cải cách thể chế hành chính, bám sát vào Luật PCCC, các Nghị định, Thông tư, quy định về PCCC, các văn bản, hướng dẫn liên quan về công tác cải cách hành chính để tiếp tục rà soát, điều chỉnh việc thực hiện thống nhất theo hướng đơn giản hóa và đúng luật. Bên cạnh đó, đơn vị đã rà soát, bố trí hợp lý CBCS trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. CBCS tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC đều thực hiện nghiêm chỉnh điều lệnh CAND, có thái độ tôn trọng, nhiệt tình phục vụ nhân dân. Chính vì vậy, các tổ chức, cá nhân khi đến đơn vị liên hệ công việc đều được giải quyết các TTHC một cách thuận lợi và nhanh chóng, tạo ấn tượng tốt giữa đơn vị và nhân dân....

Tiến Phúc

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top