Biểu dương các điển hình tiên tiến

0 Hà Minh
(ANTĐ) - Dưới hình thức trực tuyến tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hôm qua 26-11, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm lực lượng CAND thực hiện Chỉ thị số 39-CT-TW ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng tổng kết, nhân điển hình tiên tiến” và phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống CAND (19-8-1945/19-8-2010).

Bộ Công an:

Biểu dương các điển hình tiên tiến

(ANTĐ) - Dưới hình thức trực tuyến tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hôm qua 26-11, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm lực lượng CAND thực hiện Chỉ thị số 39-CT-TW ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng tổng kết, nhân điển hình tiên tiến” và phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống CAND (19-8-1945/19-8-2010).

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị


Theo Thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị, công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng CAND đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực; phong trào thi đua có tác dụng thúc đẩy mọi mặt công tác của công an các đơn vị, địa phương nhất là các đơn vị cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu. Phong trào thi đua đã tạo nên sự gắn kết giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể, giữa các đơn vị với nhau; đồng thời công tác thi đua đã kích thích được năng lực, trí tuệ của mỗi CBCS, mỗi tập thể.

Các phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”... thực sự trở thành những hoạt động chính trị sâu sắc, toàn diện, mang tính đặc thù riêng của lực lượng CAND. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch vững mạnh, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an biểu dương những thành tích các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở địa phương, đơn vị. Chú trọng quán triệt, thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị; nâng cao nhận thức, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, thường xuyên kiểm tra, đổi mới hình thức thi đua, tuyên truyền, cổ vũ động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu công an các địa phương, việc xây dựng, triển khai phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng CAND phải lồng ghép với nội dung phong trào thi đua “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. “Mỗi CBCS trong lực lượng CAND phải luôn tích cực đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực, cố gắng đạt những kết quả to lớn đúng theo tinh thần “thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua” - Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh.

Hà Minh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top