Án hành chính tăng từng năm

0 P.V
Nếu năm 2006, toàn ngành tòa án Hà Nội chỉ giải quyết 66 vụ án hành chính thì năm 2007 là 122 vụ, năm 2008 là 166 vụ và năm 2009 là 180 vụ.

Án hành chính tăng từng năm

Nếu năm 2006, toàn ngành tòa án Hà Nội chỉ giải quyết 66 vụ án hành chính thì năm 2007 là 122 vụ, năm 2008 là 166 vụ và năm 2009 là 180 vụ.

Còn các địa phương trong cả nước năm 2008 là 1.396 vụ án, năm 2009 là 1.557 vụ. Nhìn chung, các tòa án đã giải quyết hơn 90% các vụ án hành chính. Tuy nhiên, chất lượng còn hạn chế vì một số án bị hủy.

Đánh giá về vấn đề này, TANDTC đã nhận định: Việc giải quyết các vụ án hành chính trong thời gian qua rất phức tạp, đặc biệt là là việc cung cấp chứng cứ của người khởi kiện còn có những khó khăn. Các tòa chưa có nhiều kinh nghiệm trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án hành chính.

Đây là những hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Cùng với việc hoàn thiện pháp luật là nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn cho cán bộ xét xử. Chỉ có vậy, chất lượng án mới được nâng cao và đảm bảo uy tín của các cơ quan xét xử.

P.V

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top