Phản đối "cắt" hơn 1.000ha Khu bảo tồn biển Hòn Cau để làm cảng

  • 25/11/2016 15:07
  • 0 bình luận
  • Tuyết Nhung
  • In bài
ANTD.VN -Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận liên quan đến việc, tỉnh này muốn lấy 1.060 ha đất thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau để xây dựng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Theo Bộ NN&PTNT, Khu bảo tồn biển Hòn Cau là khu vực phân bố của các hệ sinh thái biển nhiệt đới điển hình (rạn san hô và thảm cỏ biển), có giá trị đa dạng sinh học cao, là nơi sinh sống, bãi đẻ của nhiều loài thủy sinh vật quý hiếm, có giá trị kinh tế và sinh thái quan trọng (các loài cá, sao biển, hải sâm, vích, đồi mồi, rùa xanh, tôm hùm...).

 Nguồn lợi thủy sản xung quanh khu vực này đã góp phần duy trì ổn định và nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư địa phương. Sự đa dạng và phong phú tài nguyên sinh vật biển cùng với cảnh quan độc đáo của Khu bảo tồn biển Hòn Cau là cơ sở quan trọng tạo điều kiện thúc đấy sự phát triến của các ngành kinh tế thủy sản, du lịch và giải trí.

Bộ Nông nghiệp phản đối việc Bình Thuận cắt hơn 1.000 khu bảo tồn biển Hòn Cau để làm cảng biển và xây trung tâm điện

Bộ Nông nghiệp phản đối việc Bình Thuận cắt hơn 1.000 khu bảo tồn biển Hòn Cau để làm cảng biển và xây trung tâm điện

Mặt khác, do nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của hiện tượng nước trồi nên khu vực này được xem là nơi có ý nghĩa lớn trong duy trì và bổ sung đa dạng sinh học nội tại và phát tán ra những vùng lân cận nhờ vào khả năng thích ứng của rạn san hô.

Do đó việc đề xuất điều chỉnh giảm diện tích 1.060 ha sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các mục tiêu, chức năng và thậm chí phá vỡ quy hoạch của Khu bảo tồn biến Hòn Cau.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án thành phần liên quan đến công trình Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân không đề cập đến tác  động của việc thu hẹp diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau đến hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và các loài động thực vật biển, các loài cá, tôm hùm, hải sâm, sao biển và một số loài quý, hiếm khác như đồi mồi, rùa xanh... các rạn ngầm là bãi đẻ của tôm hùm bông, tôm hùm đỏ và tôm hùm xanh phân bố tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

“Với những căn cứ nêu trên, Bộ NN&PTNT không đồng ý với chủ trương điều chỉnh giảm diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Đề nghị UBND tỉnh Bình thuận phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường xem xét lại đánh giá tác động môi  rường của dự án này tới Khu bảo tồn biển Hòn Cau”, đại diện Bộ NN&PTNT nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục