• Phơi bày chiêu trò “đổi trắng thay đen” hòng xuyên tạc, chống phá

    Phơi bày chiêu trò “đổi trắng thay đen” hòng xuyên tạc, chống phá

    ANTD.VN - Việc cái gọi là tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam một lần nữa bóp méo, xuyên tạc vấn đề tự do ngôn luận, nhân quyền, đồng thời đòi trả tự do cho những đối tượng vi phạm pháp luật như Phạm Đoan Trang, Trần Huỳnh Duy Thức chỉ càng làm phơi bày những chiêu trò “đổi trắng thay đen” cùng bộ mặt thật đen tối của họ chống phá đất nước ta.