Phải ra sức xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng vững mạnh

  • 02/02/2015 14:19
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài

ANTĐ -Sáng nay (ngày 2-2), tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBTWMTTQ Việt  Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự.

Phải ra sức xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng vững mạnh ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự kiện ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930); nhấn mạnh Đảng ta ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 85 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn.
Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể

Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể

Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ, bên cạnh mặt ưu điểm, công tác xây dựng Đảng hiện đang đứng trước những vấn đề cấp bách. Phương hướng chung của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, ra sức chỉnh đốn, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân,…

Năm 2015 là năm có rất nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, thực tiễn đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Tổng Bí thư cũng bày tỏ niềm tin tưởng vững chắc rằng, với niềm phấn khởi, tự hào, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình.

Tin cùng chuyên mục