Phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

  • 21/09/2015 08:40
  • 0 bình luận
  • Phạm Gia Lương
  • In bài
ANTĐ - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020. 

Phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ảnh 1


Chất lượng nguồn nhân lực ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của đất nước. Nguồn nhân lực chất lượng cao được sử dụng hiệu quả là mô hình tăng trưởng khoa học mà Việt Nam đang hướng tới. Mặc dù chúng ta đã đạt được một số thành tựu ban đầu song vẫn còn nhiều hạn chế. Đơn cử, nguồn lao động của chúng ta còn thiếu hụt kỹ năng, đào tạo nghề chưa hiệu quả…Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngoài những kiến thức chuyên môn, người lao động cần được trang bị thêm các kỹ năng mềm và kỹ năng thực hành... Để làm được điều đó, chúng ta phải quan tâm hơn nữa đến vai trò của giáo dục. Cần xây dựng, thiết kế chương trình giáo dục theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Có thực trạng đáng lo ngại là các bậc phụ huynh không muốn cho con học nghề, các trường dạy nghề không tuyển sinh được, nhiều trường đang đứng trước nguy cơ giải thể. Thí sinh đổ xô thi đại học nhưng không có ý thức chọn ngành nghề phù hợp với thị trường lao động nên ra trường thất nghiệp và không xin được việc làm.Việc xây dựng mô hình khuyến học và hướng nghiệp của trường đại học là rất cần thiết. Phải lập ra những trường đào tạo để xuất khẩu lao động với những yêu cầu cao hơn, phù hợp hơn với thị trường lao động của nhiều nước. Hội nhập quốc tế phải là xu hướng mà các trường đại học cần hướng tới, để xây dựng mô hình khuyến học và hướng nghiệp của mình.Chúng ta cũng cần nghiên cứu, ban hành chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động tham gia bồi dưỡng và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật tay nghề. Cần xây dựng và vận hành cơ chế hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.Các hình thức đào tạo không chính quy cũng giúp người lao động được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và kỹ thuật công nghệ mới ở các trung tâm đào tạo trong và ngoài nước. Đồng thời, cần mở rộng hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực chất lượng cao.


Thạc sỹ Quản trị du lịch 


Phạm Gia Lương

Tin cùng chuyên mục