Phải giữ nước từ xa, không mơ hồ chủ quan, mất cảnh giác

  • 24/08/2015 07:31
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTĐ - Đó là lời cặn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp thân mật Đoàn cán bộ ngoại giao tiêu biểu qua các thời kỳ chiều 22-8. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp to lớn của ngành ngoại giao đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong 70 năm qua, ngành ngoại giao đã phát huy truyền thống của cha ông giữ nước và truyền thống, bề dày hàng nghìn năm lịch sử ấy đã được phát triển lên tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh. Ngoại giao đã góp phần quan trọng làm cho bộ mặt đất nước ta thay đổi, làm cho thế giới hiểu biết về đất nước, con người, văn hóa, tập quán, nhân cách Việt Nam.Tổng Bí thư cho rằng, “chưa bao giờ đất nước ta có một cơ đồ tốt đẹp như hiện nay, song tình hình đang diễn biến rất phức tạp với thời cơ, thách thức đan xen, hội nhập càng sâu càng đặt ra nhiều thách thức, nhất là thách thức trong việc xây dựng hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách, đào tạo nhân lực, nâng cao thực lực của doanh nghiệp. Hội nhập cũng đòi hỏi phải giữ được bản sắc dân tộc, giữ được chế độ, sự lãnh đạo của Đảng và đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với ngành ngoại giao. Vì vậy, cán bộ ngoại giao “đã giỏi sắp tới phải giỏi hơn nữa, trước hết là bản lĩnh chính trị vững vàng, kết hợp với trí tuệ, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh”.Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, “ngoại giao phải đi trước, phải giữ nước từ xa, bảo vệ hòa bình từ ngoài biên giới, không mơ hồ chủ quan, mất cảnh giác”Thay mặt các thế hệ cán bộ ngoại giao hiện nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hứa với Tổng Bí thư, với các đồng chí lão thành, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành ngoại giao trong 70 năm qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.


Tin cùng chuyên mục