Phải ghi nhãn hóa chất Việt Nam theo thông lệ quốc tế

  • 12/03/2012 23:31
  • 1 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTĐ - Theo Thông tư số 04-2012/TT-BCT của Bộ Công Thương, quy định việc phân loại và ghi nhãn hóa chất theo hệ thống hài hòa toàn cầu, các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, sản xuất nhượng quyền, gia công, san chia, đóng gói lại, kinh doanh, nhập khẩu hóa chất tại Việt Nam sẽ phải thực hiện phân loại và ghi nhãn hóa chất theo đặc tính của hóa chất, tên sản phẩm, định lượng, ngày tháng sản xuất… 

Một số loại hóa chất phải ghi thêm nhãn phụ. Bản phân loại và phiếu ghi nhãn hoá chất cùng các tài liệu liên quan tới Cục Hóa chất trước 15 ngày làm việc, kể từ ngày đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30-3-2012. 

Tin cùng chuyên mục