Phải có lộ trình cho công tác tư pháp từ nay đến cuối năm 2008

  • 29/08/2007 08:21
  • 0 bình luận
  • Theo TTXVN
Ngày 28-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp đã họp phiên 15 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp. Nội dung phiên họp tập trung thảo luận trọng tâm công tác tư pháp từ nay đến hết năm 2008, bàn về các đề án thành lập Tổ chức Luật sư toàn quốc và Tòa án sơ thẩm khu vực.                

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Phải có lộ trình cho công tác tư pháp từ nay đến cuối năm 2008

Ngày 28-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp đã họp phiên 15 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp. Nội dung phiên họp tập trung thảo luận trọng tâm công tác tư pháp từ nay đến hết năm 2008, bàn về các đề án thành lập Tổ chức Luật sư toàn quốc và Tòa án sơ thẩm khu vực.                

Sau khi nghe những ý kiến góp ý, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận phiên họp. Chủ tịch nước đề nghị Tổ thư ký của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp sắp xếp lại trọng tâm công việc, giảm bớt những yếu tố không phù hợp và quan trọng nhất là phải đặt ra lộ trình rõ ràng, chi tiết hơn cho chương trình trọng tâm công tác tư pháp từ nay đến cuối năm 2008.

 Về vấn đề thành lập tòa án sơ thẩm khu vực, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan liên quan trực tiếp cần tổ chức họp bàn cụ thể hơn nữa; từ đó đề ra phương án thống nhất bảo đảm quyền lợi, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan liên quan.

Đề cập đến Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ rõ: “Hội đồng Luật sư sẽ là cơ quan lãnh đạo các đoàn luật sư cả nước, yếu tố “lâm thời” chỉ là trong điều kiện trước mắt chưa thể chính thức hoạt động. Tổ chức Luật sư toàn quốc là tổ chức xã hội-nghề nghiệp, việc Bộ Tư pháp có đại diện trong Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc sẽ là điều bất hợp lý. Tuy nhiên, nếu không tham gia Hội đồng lâm thời, Bộ Tư pháp khó giám sát việc chuẩn bị đại hội thành lập Tổ chức Luật sư toàn quốc, cũng như việc đề xuất, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong những vấn đề hỗ trợ cần thiết”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị vai trò quản lý của Bộ Tư pháp và quyền tự quản của Tổ chức Luật sư toàn quốc phải được tách bạch, cùng tồn tại song song.

Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục