Phải bảo đảm chất lượng giáo dục dù dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp

  • 01/09/2020 12:49
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTD.VN - Năm học 2020-2021, ngành giáo dục sẽ phải tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ với 5 nhóm giải pháp được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ ban hành ngày 1/9.
Phải bảo đảm chất lượng giáo dục dù dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp ảnh 1

Chỉ thị năm học mới vừa được ban hành với yêu cầu chú ý các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trước Covid-19

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục.

Chín nhóm nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: 1-Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GDĐT trong cả nước; 2-Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp;

3-Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên;

4-Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; 5-Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong GDĐT; 6-Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục;

7-Hội nhập quốc tế trong GDĐT; 8-Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động GDĐT; 9-Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Năm nhóm giải pháp cơ bản là: 1-Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về GDĐT; 2-Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động GDĐT;

3- Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GDĐT; 4-Tăng cường công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; 5-Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDĐT.

Căn cứ Chỉ thị này và tình hình thực tiễn, Giám đốc các Sở GDĐT tham mưu với UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021 ở địa phương và tổ chức triển khai kế hoạch, trong đó lưu ý các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể còn diễn biến phức tạp.

Riêng đối với những địa phương phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, sẽ tổ chức việc dạy và học trực tuyến qua Internet và trên truyền hình với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo kế hoạch năm học.

Tin cùng chuyên mục