• Tài trợ dinh dưỡng cho 150 VĐV xuất sắc

    Tài trợ dinh dưỡng cho 150 VĐV xuất sắc

    ANTD.VN - Herbalife sẽ tài trợ dinh dưỡng cho khoảng 110 VĐV và 40 VĐV người khuyết tật xuất sắc để chuẩn bị cho các giải quốc tế quan trọng sắp tới, đặc biệt là Olympic và Paralympic Tokyo.