Thảo luận việc tách nhỏ dự án sân bay Long Thành

0 Tiến Hưng
ANTD.VN - Ngày 1-6, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ trình bày Tờ trình về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Theo chương trình làm việc dự kiến, tuần này, Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến vào nhiều dự án luật quan trọng gồm: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi); Luật Du lịch (sửa đổi); Luật Đường sắt (sửa đổi);  Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, Quốc hội tiếp tục góp ý vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Đặc biệt, ngày 1-6, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ trình bày Tờ trình về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và thảo luận ở tổ về nội dung này.

Theo Bộ GTVT, việc tách vấn đề giải phóng mặt bằng thành tiểu dự án là do dự án xây dựng sân bay Long Thành có quy mô thu hồi đất lớn, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư. Nếu không tách thì dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ khởi công chậm 3 năm so với dự kiến.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ chuẩn bị báo cáo khả thi, trình Quốc hội xem xét trước khi Chính phủ quyết định đầu tư với dự án sân bay Long Thành. Trong báo cáo khả thi, cần đánh giá vấn đề tác động, các cơ chế, chính sách; làm rõ trong nguồn vốn 23.000 tỷ đồng của dự án thì phần ngân sách Nhà nước là bao nhiêu, sử dụng các nguồn lực như thế nào.

Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý Chính phủ trong bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án này phải bảo đảm để người dân đến nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ và bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top