Phải đấu giá công khai xe công thanh lý, nghiêm cấm "bán chui"

0 Linh Nhật
ANTD.VN - Sau khi sắp xếp lại xe công, số xe dư thừa nếu bán thanh lý phải thực hiện đấu giá công khai, không được áp dụng hình thức bán chỉ định.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương và tổ chức chính trị - xã hội sử dụng xe công về phương án xử lý đối với các loại xe công bị dôi thừa sau khi sắp xếp, bố trí lại.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tổ chức sau khi sắp xếp lại xe công và thực hiện xử lý xe ô tô công dôi dư chưa được xử lý đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch theo quy định.

Cụ thể, đối với các xe đủ điều kiện thanh lý, các đơn vị phải tiến hành bán đấu giá công khai chứ không áp dụng hình thức bán chỉ định.

Đối với các loại xe được chuyển hình thức xử dụng từ xe dùng chung sang xe chuyên dùng cần tuân thủ theo quy định về tiêu chuẩn, định mức đã được các cấp thẩm quyền ban hành theo quy định.

Trong trường hợp các bộ ngành, địa phương có nhu cầu điều chuyển xe công từ nơi thừa sang nơi thiếu cần tính toán thận trọng trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức được phân bổ, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định.

ảnh 1

Xe ô tô công thanh lý phải đấu giá công khai chứ không được bán chỉ định

Với xe chưa đủ điều kiện thanh lý nhưng không đủ điều kiện chuyển sang xe ô tô chuyên dùng hoặc chưa có đơn vị tiếp nhận thì có thể bán thanh lý nhưng việc bán xe công phải được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai, không áp dụng hình thức bán chỉ định.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu, việc tổ chức bán đấu giá xe ô tô có quyết định thanh lý, quyết định bán phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và đấu giá tài sản. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ bán xe ô tô công phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người có tài sản bán đấu giá.

Sau khi thực hiện sắp xếp lại đội xe, các cơ quan, đơn vị kê khai biến động tài sản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định.

Trong một văn bản khác về phối hợp xử lý xe công, Bộ Tài chính cho biết sau khi  rà soát, tổng hợp, Bộ Tài chính nhận thấy, số xe ô tô công dôi dư chủ yếu là xe được đưa vào sử dụng giai đoạn 2001-2005.

Để tiếp tục xử lý đối với số xe ô tô dôi dư đúng quy định, bảo đảm nhu cầu xe ô tô phục vụ công tác, hạn chế việc mua sắm mới xe ô tô, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan đơn vị: Căn cứ thực trạng xe ô tô, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trường hợp có nhu cầu tiếp nhận điều chuyển các xe ô tô nêu trên thì có văn bản gửi Bộ Tài chính trước ngày 28-2-2018 để phối hợp thực hiện theo quy định.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tính đến hết năm 2016, cả nước có 34.211 ô tô công. Ước tính chi phí cho mỗi ô tô công trung bình khoảng 320 triệu đồng/chiếc/năm. Sau khi rà soát, sắp xếp lại xe công ở các đơn vị, số xe công dư thừa lên tới hàng nghìn chiếc.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top