Nhiều sai sót trong sử dụng phí hàng hải, hàng không

0 Ngân Tuyền
ANTD.VN - Kiểm toán Nhà nước vừa có thông báo kết quả về hoạt động quản lý, sử dụng phí hàng hải, hàng không năm 2017 của Bộ GTVT.

Theo đó, kết quả được đưa ra sau khi Đoàn kiểm toán Nhà nước thuộc Kiểm toán chuyên ngành II đã tiến hành kiểm toán tại các đơn vị từ ngày 22-3-2018 đến ngày 18-5-2018.

Còn nhiều tồn tại

Đối với phí hàng hải, Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ các hạn chế trong việc tổ chức quản lý thu phí như các cảng vụ chưa có hoạt động khảo sát mức độ hài lòng, lấy ý kiến của đối tượng nộp phí đối với công tác tổ chức thực hiện thu phí;

Bộ GTVT không giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải cho Cục Hàng hải Việt Nam mà giao trực tiếp cho các Cảng vụ hàng hải, không đúng quy định; không giao dự toán thu phí an ninh cảng biển và giao dự toán thu phí cảng vụ không chi tiết theo từng loại phí (phí trọng tải, phí neo đậu, phí kháng nghị hàng hải) theo quy định.

ảnh 1

Nhiều sai sót trong việc thực hiện thu - chi phí hàng không của Bộ GTVT vừa được chỉ ra

Trong việc sử dụng nguồn thu phí được để lại tại các đơn vị, kết quả Kiểm toán chỉ ra tồn tại, Bộ GTVT giao dự toán cho các cảng vụ hàng hải nhiều lần (5 lần) trong năm; nguồn phí cảng vụ hàng hải để lại sau khi đáp ứng đủ các khoản chi thường xuyên và không thường xuyên còn dư, không có nhiệm vụ chi luỹ kế đến 31-12-2017 số tiền là 268,983 tỷ đồng.

Chưa hết, trong việc thực hiện các nhiệm vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải, tính kinh tế, hiệu quả cũng bộc lộ nhiều vấn đề.

Cụ thể, khối lượng nạo vét, duy tu luồng hàng hải thực hiện được thấp so với kế hoạch, dự toán đặt hàng (bằng 42%) dẫn đến các tuyến luồng hàng hải vào các cảng không đạt độ sâu chuẩn tắc được duy trì theo thiết kế gây ra nhiều khó khăn và tăng chi phí cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

Tương tự, đối với phí hàng không, việc tổ chức quản lý thu phí hàng không, sử dụng nguồn phí được để lại, cũng bộc lộ nhiều thiếu sót.

Cụ thể, quy trình tổ chức quản lý thu phí chưa nêu rõ thời hạn cho mỗi tác vụ cụ thể và phân công chi tiết trách nhiệm cụ thể của các bộ phận có liên quan tới từng loại phí (Cảng vụ Hàng không miền Nam, văn phòng Cục hàng không Việt Nam); Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam chưa xây dựng và ban hành Quy trình tổ chức thu phí bay qua bầu trời, không trình Cục Hàng không Việt Nam dự toán thu phí bay qua vùng trời Việt Nam; một số đơn vị lập dự toán chậm (Tổng công ty quản ly bay Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Trung) và Bộ GTVT giao dự toán thu không chi tiết theo từng loại phí.

Ngoài ra, Bộ GTVT giao dự toán cho cảng vụ nhiều lần (7 lần) trong năm; ngày 30-1-2018 vẫn giao điều chỉnh bổ sung dự toán chi kinh phí không thường xuyên năm 2017 số tiền 833 triệu đồng (đơn vị phải chuyển sang năm sau thực hiện).

Nguồn phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay để lại sau khi đáp ứng đủ các khoản chi thường xuyên và không thường xuyên còn dư, không có nhiệm vụ chi luỹ kế đến 31-12-2017 số tiền 94,686 tỷ đồng.

Xử lý tài chính hơn 364 tỷ đồng

Với nhiều sai sót trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý về tài chính lên tới số tiền hơn 364 tỷ đồng. Trong đó, Cục Hàng hải Việt Nam phải nộp ngân sách Nhà nước số phí hàng hải không còn nhiệm vụ chi là 268 tỷ đồng; Cục Hàng không Việt Nam nộp ngân sách nhà nước số phí hàng không không còn nhiệm vụ chi số tiền là hơn 94 tỷ đồng; Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc là 516 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử lý tài chính, kết luận kiểm toán cũng đưa ra yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng phí hàng hải và hàng không.

Cụ thể, đối với Cục Hàng hải Việt Nam, ngành giao thông phải chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và Hải Phòng lập dự toán thu phí an ninh cảng biển theo quy định...

Đối với Cục Hàng không Việt Nam, phải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập dự toán đúng thời hạn, hoàn thiện quy trình tổ chức quản lý thu phí trong đó nêu rõ thời hạn cho mỗi tác vụ cụ thể và phân công chi tiết trách nhiệm cụ thể của các bộ phận có liên quan tới từng loại phí.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phải thực hiện lập dự toán về thu phí đảm bảo đúng thòi hạn và trình Cục Hàng không Việt Nam dự toán thu phí bay qua vùng trời Việt Nam theo quy định. Xây dựng và ban hành Quy trình tổ chức thu phí bay qua bầu trời.

Với Bộ GTVT, về việc giao dự toán, Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu Bô này giao dự toán thu phí hàng không, hàng hải chi tiết theo từng khoản phí; giao dự toán thu phí bảo đảm hàng hải cho các đơn vị theo quy định; khắc phục việc điều chỉnh; bổ sung dự toán chi chậm và nhiều lần trong năm...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top