Hơn 1,6 triệu lượt phương tiện vi phạm tốc độ trong năm 2016

0 Ngân Tuyền
ANTD.VN - Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, trong năm 2016, cả nước có  tổng số 1.661.532 lần phương tiện vi phạm quá tốc độ.

Kết quả giám sát hành trình trong tháng 12/2016  cho thấy, cả nước có tổng số 60.708 lần phương tiện vi phạm quá tốc độ. Tuy nhiên, mới chỉ có 71,59% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Tháng 12/2016, các Sở GTVT đã xử lý 1.871 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 1.607 xe; từ chối cấp phù hiệu là 264 xe).

Như vậy trong năm 2016, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 11.362 phương tiện (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng là 9.799 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.553xe). Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 10 đơn vị thông qua thiết bị giám sát hành trình.

ảnh 1

Gần 30% phương tiện không truyền dữ liệu về Tổng cục đường bộ Việt Nam

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm thiểu TNGT, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Sở GTVT tăng cường theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải có biện pháp và liên hệ ngay với đơn vị cung cấp thiết bị để khắc phục và truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Tổng cục Đường bộ theo quy định.

Đề nghị các Sở GTVT báo cáo Tổng cục Đường bộ đối với các trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải đã yêu cầu khắc phục nhưng đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ giám sát hành trìnhkhông thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Đặc biệt, từ tháng 1/2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ công bố danh sách các địa phương có nhiều phương tiện không truyền dữ liệu về Tổng cục.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top