Hà Nội: Thanh tra, kiểm tra các dự án không đưa đất đai vào sử dụng

0 Ngân Tuyền
ANTD.VN - Theo Sở TN-MT Hà Nội, khó khăn là việc thu hồi đất đối với một số trường hợp vi phạm do đối tượng bị thu hồi đất không hợp tác. Rất nhiều đối tượng thanh tra không hợp tác khi đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết: từ năm 2012 đến 2017, toàn thành phố có 698 dự án với tổng diện tích đất 14.004.813,4m2.

Trong thời gian qua, Sở TN-MT Hà Nội đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, hậu kiểm và tiến hành thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai, xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Làm rõ nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và có phương án xử lý phù hợp, tạo điều kiện cho chủ đầu tư có phương án, thời gian khắc phục khả thi.

ảnh 1

Khó khăn là việc thu hồi đất đối với một số trường hợp vi phạm do đối tượng bị thu hồi đất không hợp tác. Rất nhiều đối tượng thanh tra không hợp tác khi đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ như: Không có mặt tại buổi công bố quyết định thanh tra, chậm thực hiện các nội dung báo cáo hoặc báo cáo không theo các nội dung đề cương của đoàn thanh tra yêu cầu, chậm cung cấp tài liệu hồ sơ sử dụng đất và các tài liệu liên quan đến diện tích đất bị thanh tra, đối tượng thanh tra không có mặt tại địa điểm thanh tra đúng thời gian đã ấn định làm chậm tiến độ thanh tra.

Một số đối tượng thanh tra đã thay đổi pháp nhân, thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động dẫn đến việc công bố quyết định thanh tra đến đối tượng thanh tra gặp khó khăn, không đảm bảo thời gian theo luật định hoặc không thực hiện được.

Ngoài ra, đối tượng thanh tra không cử người đại diện theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện không ủy quyền cho người làm việc với đoàn thanh tra, ký biên bản làm việc, biên bản thanh tra, biên bản kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính… gây khó khăn, không đảm bảo chặt chẽ theo quy định của pháp luật cho công tác thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm và trình người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính về xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi đất, thực hiện khắc phục hậu quả… dẫn tới kết luận thanh tra, kiểm tra thiếu cơ sở pháp lý.

Trước những khó khăn vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị thành phố chỉ đạo các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai. Đồng thời xây dựng trình tự, thủ tục và cơ chế cụ thể thực hiện khi nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới nợ đọng nghĩa vụ tài chính, chây ì không nộp thì đề nghị cho phép các ngành xem xét, trình thu hồi đối với phần diện tích nhà hoặc diện tích đất tương ứng với số tiền nợ đọng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top