Doanh nghiệp vận tải sẽ không phải xin chấp thuận luồng tuyến

0 Ngân Tuyền
ANTĐ Tại cuộc họp sáng 15-10, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu các cục, vụ liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục để bỏ quy định chấp thuận luồng tuyến đối với các Sở GTVT. 
Theo đó, doanh nghiệp vận tải chỉ gửi thông báo khai thác đến hai đầu Sở GTVT nơi đi và đến mà không phải xin sự chấp thuận như trước đây vẫn thực hiện. Tuy nhiên, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu cơ quan quản lý phải xây dựng, công bố luồng tuyến công khai minh bạch để các doanh nghiệp đăng ký, nếu nhiều doanh nghiệp đăng ký cùng khai thác một tuyến thì phải tổ chức đấu thầu.

Cũng tại cuộc họp này, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã phê bình các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc chậm trễ sửa đổi quy định này, để các doanh nghiệp vận tải phải gánh nhiều loại phí.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top