CAH Mê Linh thông báo tìm chủ sở hữu 36 chiếc xe máy

0 P.V
ANTD.VN - CAH Mê Linh, Hà Nội đang tạm giữ một số xe mô tô, công nông, ba bánh, ô tô không rõ chủ sở hữu; thông báo ai là chủ sở hữu của những chiếc xe trên đem theo giấy tờ liên quan đến CAH Mê Linh, địa chỉ: thôn Nội Đồng - xã Đại Thịnh - huyện Mê Linh để giải quyết. 

Nếu quá 30 ngày kể từ ngày thông báo mà chủ sở hữu không đến giải quyết,  CAH Mê Linh sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật: ĐT: 0243. 9933.8545.

1. BKS 30Z3- 5435 nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, SK: RLCS5C6309Y202077, SM: 5C63-202081; 2/ BKS 37X2- 0036 nhãn hiệu Honda loại xe Wave, SK: RRK CHEUMDX 001150, SM: VTTULIP52FMH-P 001150; 3/ BKS 21V3- 9219 nhãn hiệu Honda loại xe Wave, SK: RMHWCH2UMOTS04884, SM: RMHYX152FMH-B 009322;

4/ BKS 29Z1256.68 nhãn hiệu Yamaha loại xe Sirius SK: RLCS5C6JODY044249, SM: 5C6J- 044252; 5/ BKS 30K8- 6995 nhãn hiệu Honda loại xe Waves SK: RLHJC5211CY100581, SM: JC52E- 4115860; 6/ BKS 88S6- 3831 nhãn hiệu Honda loại xe Dream SK: RRHDCG1RH7A107832, SM: VTHHH150FMG 107832;

7/ BKS 12H1- 3682 nhãn hiệu Honda loại xe Wave SK: RLHHC12169Y184686, SM: HC12E- 1385574; 8/ BKS 88H6- 9768 nhãn hiệu Yamaha loại xe Jupiter V SK: VYA- J5VT24YA038567, SM: 5VT2- 38567; 9/ BKS 88K8- 8567 nhãn hiệu Yamaha loại xe Jupiter SK: RLCJ2S1105Y005251, SM: 2S11- 005251;

10/ BKS 29P6- 3912 nhãn hiệu Honda loại xe Wave SK: RLHHC08042Y450706, SM: HC08E- 0450696; 11/ BKS 88B1- 041.65 nhãn hiệu Yamaha loại xe Sirius SK: RLCS5C630BY547814, SM: 5C63- 547878; 12/ BKS 33M4- 6272 nhãn hiệu Yamaha loại xe Nouvo SK: RLCN5VD103Y024247, SM: SVD1- 24247;

13/ BKS 88K2- 0465 nhãn hiệu PS Moto SK: RRKWCH2UM7XE 09301, SM: VTT38JL1P52FMH 009301; 14/ BKS 98L6- 9457 nhãn hiệu Honda loại xe Wave SK: VPDBCH023PD 010580, SM: VPDHA152PMH 30010580;

15/ BKS 30X1- 4723 nhãn hiệu Honda loại xe Wave SK: RRK CH2UM8XM 05170, SM: VTT45JL1P52FMH 005170; 16/ BKS 88H5- 5442 nhãn hiệu Honda loại xe Dream SK: VTKDCG054TP. 000082, SM: VUMLPYG150FMG 4T100082; 17/ BKS 29T5- 0236 nhãn hiệu Yamaha loại xe Classico SK: RLCM5WP104Y 007932, SM: 5WP1- 07932;

18/ BKS 29-611-PH nhãn hiệu Honda kiểu dáng CUB SK: C50- 6310600, SM: bị đóng lại; 19/ BKS 88F3- 3574 kiểu dáng Honda SK,SM bị tẩy xóa; 20/ BKS 29L2- 1951 kiểu dáng Wave SK,SM bị tẩy xóa; 21/ BKS 99F3- 6547 kiểu dáng Dream SK,SM bị tẩy xóa; 22/ BKS 30Z- 5295 nhãn hiệu TOYOTA HIACE SM: 1RZ 0990612, SK bị cắt;

23/ BKS 29N1- 5141 kiểu dáng Dream SM: LC152FMH 00393335, SK: bị tẩy xóa; 24/ BKS 88K3- 6118 nhãn hiệu Honda loại xe Wave SK,SM bị tẩy xóa; 25/ BKS 29X8- 1524 kiểu dáng Wave SM: VTT05JLIP52FMH 003193, SK: bị tẩy xóa;

26/ BKS 29M7- 1445 kiểu dáng Wave SK,SM bị tẩy xóa; 27/ BKS 30Z3- 0654 kiểu dáng Wave có SK,SM bị tẩy xóa; 28/ BKS 29H- 9760 nhãn hiệu TOYOTA không có SK,SM; 29/ BKS 90F58787 kiểu dáng Waves SK: VTTDCG023TT 068992, SM: VTTIP50FMG 068992; 30/ BKS 29F9- 5709 kiểu dáng Dream SK: VTTPCG022TT 002612, SM: VTT1P50FMG 071438;

31/ BKS 3777- 0046 kiểu dáng Win SK: RMHWCH3UM7TL 00798, SM: RMHYX152FMH-A 700786; 32/ BKS 88F32918 nhãn hiệu Honda SK bị tẩy xóa, SM: LC150FMG 01104569;

33/ BKS | 30H5- 4039 kiểu dáng Waves SK: RLHHC1200ÀY 130716, SM: HC12E2630731; 34/ BKS 88K4- 1448 kiểu dáng Wave SK: RPDWCH2PD6A 011903, SM: VLFPD1P52FMH- 35A311903, 35/ 01 công nông đầu dọc, 36/ 02 xe ba bánh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top