Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX

  • 20/09/2019 16:12
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa IX (2019 -2024), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ nhất hiệp thương cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và 4 Phó Chủ tịch chuyên trách.

Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX

Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX

Theo kết quả hiệp thương cử, ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX (ông Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII); ông Hầu A Lềnh làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam; 4 Phó Chủ tịch chuyên trách gồm: bà Trương Thị Ngọc Ánh, ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Ngô Sách Thực, ông Phùng Khánh Tài.

Sau 4 phiên làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã thực hiện được cơ bản những nhiệm vụ theo chương trình được Đại hội thông qua. Chiều nay 20-9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX tổ chức phiên bế mạc.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã nhận được 104 báo cáo tham luận của các địa phương, tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu; đã có 107 ý kiến phát biểu tại Đại hội, trong đó, đã có 18 ý kiến phát biểu tại hội trường, 89 ý kiến phát biểu tại 5 Trung tâm thảo luận và nhiều ý kiến góp ý thông qua văn bản.

Nhìn chung, hầu hết các báo cáo tham luận được chuẩn bị có chất lượng. Tại các phiên thảo luận, đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn, khách quan, nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm.

Các ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị MTTQ Việt Nam cần thể hiện tiếng nói mạnh mẽ, quyết liệt hơn về những vấn đề nhân dân còn băn khoăn, lo lắng, bức xúc. MTTQ Việt Nam cần kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội cần tiếp tục có cơ chế thực hiện đầy đủ ý kiến, kiến nghị của MTTQ Việt Nam và nhân dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao cho Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tổng hợp gửi kiến nghị đến các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, đề nghị Đại hội giao cho Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tiếp thu cụ thể và thực hiện trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm để triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận.

Tin cùng chuyên mục