Ông Trần Hữu Linh làm Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường

  • 19/09/2018 07:51
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài

ANTD.VN - Từ 12-10-2018, ông Trần Hữu Linh – Chánh Văn phòng Bộ Công Thương sẽ giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT).

Ông Trần Hữu Linh nhận nhiệm vụ Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT

Ông Trần Hữu Linh nhận nhiệm vụ Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT

Theo Quyết định số 3331/QĐ-BCT về việc điều động và bổ nhiệm công chức, ông Trần Hữu Linh- Chánh Văn phòng Bộ Công Thương được điều động và bổ nhiệm có thời hạn tại Tổng cục QLTT, giữ chức vụ Tổng cục trưởng.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-10-2018.

Ông Trần Hữu Linh sinh năm 1977, có bằng cử nhân Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Cử nhân Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ tháng 6-2016, ông Trần Hữu Linh được bổ nhiệm chức Chánh Văn phòng Bộ Công Thương.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Theo đó, Tổng cục Quản lý thị trường được tổ chức tinh gọn, thành hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo nguyên tắc tập trung thống nhất.

Tổng cục Quản lý thị trường có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-10-2018 và thay thế Quyết định số 19/2009/QĐ-TTg ngày 06-2-2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Tin cùng chuyên mục