Ông Nguyễn Xuân Lưu tái đắc cử Bí thư Quận ủy Thanh Xuân

  • 31/07/2020 18:15
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020 – 2025; các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Võ Đăng Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội; Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành trọng thể trong các ngày 30/7 và 31/7/2020.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, quy định của Đảng; với phương châm "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí, bầu đồng chí Bí thư Quận ủy, bầu 2 đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 5 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020 – 2025; các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Võ Đăng Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin cùng chuyên mục