Ông Nguyễn Văn Sửu được giao phụ trách điều hành hoạt động của UBND TP Hà Nội

  • 12/08/2020 20:54
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Ban Thường vụ Thành ủy  Hà Nội quyết định phân công đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự đảng UBND TP và UBND TP Hà Nội.

Hôm nay, 12/8, Thành ủy Hà Nội ra Thông báo số 2804-TB/TU về “Việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự đảng UBND TP và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội”.

Theo đó, nhằm bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban cán sự đảng UBND TP và UBND TP trong thời gian đồng chí Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác; trên cơ sở xem xét và thống nhất, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định phân công đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự đảng UBND TP và UBND TP.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND thành phố, Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng phân công đồng chí Ngô Văn Quý, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục