Ông Nguyễn Quốc Cường được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

  • 25/12/2008 10:42
  • 0 bình luận
  • Hạ Quỳnh
(ANTĐ) - Hôm qua 24-12, sau 4 ngày, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V đã bế mạc. Ông Nguyễn Quốc Cường - ủy viên Trung ương Đảng - được bầu lại làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa mới. Ngoài ra, Đại hội còn bầu ra 5 Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (trong đó có 3 thành viên mới, 2 thành viên được bầu lại).

Ông Nguyễn Quốc Cường được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

(ANTĐ) - Hôm qua 24-12, sau 4 ngày, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V đã bế mạc. Ông Nguyễn Quốc Cường - ủy viên Trung ương Đảng - được bầu lại làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa mới. Ngoài ra, Đại hội còn bầu ra 5 Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (trong đó có 3 thành viên mới, 2 thành viên được bầu lại).

Trước đó, đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2008-2013) gồm 124 ủy viên - tăng hơn nhiệm kỳ cũ 4 ủy viên. Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất bầu 21 ủy viên Ban thường vụ Hội Nông dân Việt Nam.

Hạ Quỳnh

Tin cùng chuyên mục