Ông Hầu A Lềnh: Trung ương đã bàn hết sức kỹ lưỡng về các trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII

  • 27/01/2021 11:05
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh (Ghi)
  • In bài
ANTD.VN -  Bên lề Đại hội XIII,  sáng 27/1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã trao đổi với báo chí về công tác nhân sự cho Đại hội XIII.

- Xin ông thông tin về quá trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII?

- Công tác chuẩn bị nhân sự cho khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị nghiêm túc. Đây là công tác rất quan trọng, nhiệm vụ then chốt. Vì vậy, nhiệm kỳ qua, BCH Trung ương luôn quan tâm đến công tác cán bộ.

Tại Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10/2018, Trung ương đã thành lập các tiểu ban, trong đó có Tiểu ban nhân sự. Ngay sau đó, BCH Trung ương đã tiến hành các quy trình của công tác nhân sự. Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12/2018 đã tiến hành công tác quy hoạch nhân sự BCH Trung ương khóa XIII và đến Hội nghị Trung ương 12, BCH Trung ương đã thảo luận, ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội XIII.

Ông Hầu A Lềnh: Trung ương đã bàn hết sức kỹ lưỡng về các trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII ảnh 1

Đồng chí Hầu A Lềnh trao đổi với báo chí

Sau đó, BCH Trung ương tiến hành quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII. Đây là cơ sở rất quan trọng để lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng các đồng chí dự kiến sẽ đưa vào BCH Trung ương khóa XIII.

Trung ương đã thảo luận rất nhiều lần, từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ đúng quy trình trong các Hội nghị Trung ương 13, 14, 15.

Có thể nói công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình. Các đồng chí trong Trung ương được giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín.

Ông Hầu A Lềnh: Trung ương đã bàn hết sức kỹ lưỡng về các trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII ảnh 2

Chủ tịch Đoàn điều hành Đại hội XIII

- Với các trường hợp đặc biệt được giới thiệu vào BCH Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII, Trung ương đã thống nhất như thế nào, thưa ông?

Với các trường hợp đặc biệt, nhiệm kỳ Đại hội nào cũng có. Công tác nhân sự được kế thừa kinh nghiệm của các đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn. Những trường hợp đặc biệt được BCH Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng.

Các đồng chí này chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình.

Với yêu cầu thực tế của đất nước cần có những đồng chí tiếp tục tham gia bằng kinh nghiệm và uy tín của mình nên BCH Trung ương đã thống nhất lựa chọn giới thiệu ra Đại hội, nếu được Đại hội tín nhiệm bầu thì sẽ có những đồng chí có nhiều kinh nghiệm cống hiến cho đất nước.

Số trường hợp đặc biệt đã được BCH Trung ương bàn bạc, thống nhất. Trong đề án nhân sự trình ra Đại hội XIII sẽ có báo cáo cụ thể. Tại thời điểm này, số lượng cụ thể của các chức danh và BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa được công bố, sẽ được trình tại Đại hội.

- Đại hội sẽ thảo luận về công tác nhân sự như thế nào, thưa ông?

- Theo chương trình, Đại hội sẽ tiến hành bàn về công tác nhân sự. Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo với Trung ương về dự kiến cơ cấu, đề án nhân sự. Trên cơ sở đó, các đoàn sẽ thảo luận tại đoàn của mình.

Đại hội sẽ cung cấp hồ sơ rất đầy đủ của từng ứng viên để các đoàn đại biểu có đủ thời gian để xem xét một cách kỹ lưỡng từng đồng chí một. Trên cơ sở đó, các đoàn sẽ thảo luận về cơ cấu, số lượng, thành phần và xem xét hồ sơ từng đồng chí ứng viên. Trên cơ sở đó, các đại biểu lựa chọn theo đề án nhân sự đã được trình ra.

Thời gian dành cho thảo luận về công tác nhân sự là 3 ngày, đủ để các đại biểu có thể nghiên cứu một cách đầy đủ nhất về hồ sơ của từng ứng viên và nghiên cứu kỹ nhất về đề án nhân sự để bầu chính xác.

Sau khi thảo luận xong, chúng ta sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau đó, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ họp phiên thứ nhất để bầu ra các chức danh Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khác của Đảng.

Tin cùng chuyên mục