"Om" sổ bảo hiểm xã hội của người lao động có vi phạm pháp luật?

  • 10/06/2018 22:55
  • 0 bình luận
  • P.V
  • In bài
ANTD.VN - Hỏi: Cách đây 3 tháng tôi đã làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty nơi tôi đang làm việc với lý do muốn thay đổi môi trường công tác. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo công ty cũ của tôi cố tình gây khó dễ, không trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi với lý do không chính đáng.  Xin luật sư cho biết, việc làm này có vi phạm pháp luật không, tôi phải làm gì để lấy lại sổ bảo hiểm xã hội của mình? Đào Hiền Thu (Bắc Ninh)
Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động (Ảnh minh họa)

Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Điều 47 - Bộ luật Lao động 2012 quy định, ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Về việc trả sổ bảo hiểm xã hội, theo Điều 21 - Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. Vì vậy, khi bạn nghỉ làm ở công ty trong thời hạn từ 7-30 ngày, công ty phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của bạn, trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn. Nếu công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn theo đúng quy định của pháp luật thì công ty sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.

Sau thời gian từ 7-30 ngày nếu công ty không trả sổ cho bạn thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lên công ty để công ty giải quyết chốt sổ và trả sổ. Nếu công ty không giải quyết, bạn có thể khiếu nại lên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội địa phương. 

Tin cùng chuyên mục