OCB lùi thời gian lên sàn vì muốn tìm cổ đông chiến lược nước ngoài tốt

  • 28/04/2019 08:46
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - OCB lùi thời gian niêm yết trên sàn HOSE vì muốn tìm các cổ đông chiến lược hoặc cổ đông nước ngoài có khả năng để gia tăng năng lực tài chính cũng như quản trị cho Ngân hàng. 

Đây là thông tin được lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngân hàng ngày 27/9/2019.

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị OCB khẳng định hoàn toàn không có chuyện ngân hàng không muốn niêm yết, mà chỉ cân nhắc thời điểm lên sàn để tốt cho việc quản trị điều hành và cổ đông. Hiện trong nhóm các ngân hàng có lơi nhuận trên 2.000 tỷ đồng, OCB là một trong số ít ngân còn room cho cổ đông chiến lược nước ngoài.

Chính vì vậy, HĐQT chủ trương tìm các cổ đông chiến lược hoặc cổ đông nước ngoài có khả năng để gia tăng năng lực tài chính cũng như quản trị cho Ngân hàng. “OCB quyết định phải lùi lại thời gian lên sàn, nhằm có phương án và thời điểm niêm yết hiệu quả nhất đối với Ngân hàng và cổ đông, và kỳ vọng trước khi kết thúc năm tài khóa 2019” – ông Trịnh Văn Tuấn nói.

OCB lùi thời gian lên sàn vì muốn tìm cổ đông chiến lược nước ngoài tốt

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của OCB  đạt 2.202 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 110% kế hoạch của năm.

Tổng tài sản của Ngân hàng đạt 100.047 tỷ đồng, tăng gần 19% so với năm 2017. Tổng nguồn vốn huy động đạt 87.914 tỷ đồng, tăng gần 15%, huy động thị trường 1 đạt 71.158 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017.

Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 57.800 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động cao, ổn định.

Trong năm 2018, OCB cũng là 1 trong 3 Ngân hàng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước công nhận hoàn thành chuẩn mực quốc tế Basel II.

Năm 2019, OCB đặt chỉ tiêu tăng trưởng 30% đối với các chỉ tiêu hoạt động (trong điều kiện được cơ quan quản lý chấp thuận giới hạn tăng trưởng tín dụng). Lợi nhuận trước thuế 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với năm 2018. Tổng tài sản đạt 120.047 tỷ đồng, tăng gần 20%; tổng nguồn vốn huy động đạt 105.980 tỷ đồng, tăng 21%...

Năm 2019, OCB dự kiến mức vốn điều lệ tăng lên hơn 9.083 đồng (tăng 2.484 tỷ đồng so với 2018) và quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.

Song song, HĐQT cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên (ESOP) với số lượng 5 triệu cổ phần, tương đương 50 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Tin cùng chuyên mục