Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được gia hạn nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt như thế nào?

  • 20/08/2020 13:09
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, trong đó quy định cụ thể về thời hạn, cách thức gia hạn thuế.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP, trong gia hạn thời hạn nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3 năm 2020. Thời gian gia hạn không muộn hơn 31/12/2020.

Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được gia hạn nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt như thế nào? ảnh 1

Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước sẽ được gia hạn nộp thuế TTĐB phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10

Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định, theo đó, doanh nghiệp sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2020.

Cụ thể, thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9; tháng 4 chậm nhất 20/10; tháng 5 chậm nhất là 20/11. Từ tháng 6 đến tháng 10 thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp của kỳ tính thuế chậm nhất là ngày 20/12.

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo quy định của pháp luật. Giấy đề nghị gia hạn có thể nộp bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc qua đường bưu điện.

Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn hoặc sau khi hết thời gian gia hạn, phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cứ Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế TTĐB được gia hạn (bao gồm cả trường hợp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB gửi cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế TTĐB).

Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế TTĐB thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại và không tính tiền chậm nộp thuế TTĐB.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, việc gia hạn nộp thuế TTĐB đối với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước từ tháng 3 đến tháng 10/2020 sẽ tác động làm giảm thu ngân sách của các tháng trong kỳ được gia hạn. Tuy nhiên, số thu ngân sách của năm 2020 sẽ không giảm do doanh nghiệp phải nộp thuế chậm nhất trước ngày 20/12.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích