Ô nhiễm nghiêm trọng vì xử lý không nghiêm

  • 07/11/2011 23:55
  • 0 bình luận
  • Hồng Tuấn
  • In bài
ANTĐ - Đó là đánh giá chung của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong buổi thảo luận tại hội trường hôm qua (7-11), về việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề.

Theo báo cáo giám sát của UBTV Quốc hội và đa số ý kiến của các ĐBQH, vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu kinh tế (KKT), làng nghề (LN) hiện nay đang ở mức độ khá nghiêm trọng. Kết quả khảo sát tại 15 KKT ven biển cho thấy, tại một số nơi có dấu hiệu ô nhiễm môi trường nước mặn, chủ yếu là ô nhiễm các chất hữu cơ cao hơn quy chuẩn cho phép từ 1-2 lần và ô nhiễm về dầu, mỡ cao hơn 4-6 lần.

Tại buổi thảo luận, nhiều ý kiến ĐBQH nhận xét trong thời gian vừa qua, Nhà nước đã có nhiều văn bản pháp lý về BVMT, nhưng hiệu lực còn thấp và quá trình thực hiện không nghiêm, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Về vấn đề này, ĐB Nguyễn Ngọc Bào (đoàn Vĩnh Phúc) cho rằng có nhiều nơi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về BVMT và xử lý không nghiêm hoặc không bị xử lý.

Coi xử lý ô nhiễm môi trường là chương trình mang tính quốc gia có chính sách toàn cầu, ĐB Nguyễn Quốc Bình (đoàn Hà Nội) đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành, địa phương tuyên truyền mạnh để mọi người dân hiểu rõ BVMT là trách nhiệm của toàn dân. Chính phủ cần tiếp thu nhiều hơn nữa những công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường của các nước đang phát triển, để áp dụng vào Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn. Đánh giá hoạt động của các LN và KKT có ảnh hưởng rất lớn đến nền văn hóa, ĐB Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) cho rằng cần phải gắn kết mục tiêu văn hóa trong lĩnh vực BVMT, để hoạt động này mang tính bền vững.                 

Tin cùng chuyên mục