• Dịch vụ lạ lùng… nuôi chấy trong tóc

    Dịch vụ lạ lùng… nuôi chấy trong tóc

    ANTD.VN - Một thẩm mỹ viện ở Dubai bắt đầu đưa ra dịch vụ lạ thường - nuôi chấy, mà họ cho là phương thuốc y học dân gian tốt nhất để cải thiện da đầu và giúp tóc nhanh dài.