• Tiểu thuyết dã sử về nữ sĩ Đoàn Thị Điểm

    Tiểu thuyết dã sử về nữ sĩ Đoàn Thị Điểm

    ANTD.VN - "Nữ sĩ thời gió bụi", cuốn tiểu thuyết dã sử đầu tiên của nhà văn Lê Phương Liên  viết về Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm - một bậc nữ nhân kỳ tài, vô cùng đặc biệt trong lịch sử văn học trung đại Việt Nam, vừa được ra mắt bạn đọc.