Nông dân được hỗ trợ đóng BHYT 30%

  • 26/07/2008 08:18
  • 0 bình luận
  • Chính Trung
(ANTĐ) - Ngày 25-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Phiên họp thứ 10 của ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Nông dân được hỗ trợ đóng BHYT 30%

(ANTĐ) - Ngày 25-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đề xuất của Chính phủ, ngoại trừ một số đối tượng ưu tiên (như trẻ em dưới 6 tuổi và sĩ quan, chiến sĩ công an...) và trường hợp khám chữa bệnh (KCB) tại tuyến xã, các đối tượng khác sẽ cùng chi trả chi phí KCB bảo hiểm y tế ở 2 mức 5 và 20% khi chi phí khám chữa bệnh cao hơn mức do Chính phủ quy định.

Nội dung này trong dự án BHYT được đa số thành viên UBTVQH coi là hợp lý nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng quỹ và góp phần giữ cân đối quỹ.

Một nội dung quan trọng khác liên quan đến nguyên tắc quản lý quỹ BHYT tới đây là cho phép những địa phương quản lý tốt và có kết dư được sử dụng một tỷ lệ nhất định phần kết dư quỹ BHYT theo quy định của Chính phủ để phục vụ khám chữa bệnh BHYT.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của Quốc hội vẫn e ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa các vùng miền, địa phương.

Liên quan đến BHYT cho nông dân, với mục đích góp phần thu hẹp khoảng cách về chăm sóc sức khỏe cho người dân ở nông thôn và thành thị, Luật quy định mức hỗ trợ tối thiểu là 30% mức đóng BHYT cho người nông dân có mức sống trung bình.

Chính phủ sẽ quy định mức cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng giai đoạn cũng như về chuẩn “mức sống trung bình”.

Chiều cùng ngày, UBTVQH đã cho ý kiến về việc đàm phán, ký kết Công ước Lahay ngày 29-5-1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Chính Trung

Tin cùng chuyên mục