Chi hội Luật gia CATP Hà Nội:

Nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

  • 31/07/2013 06:50
  • 0 bình luận
  • H.Q
  • In bài
ANTĐ - Đó là một trong những kết quả nổi bật của Chi hội Luật gia CATP Hà Nội trong nhiệm kỳ 2008-2013 và cũng là mục tiêu quan trọng được xác định trong nhiệm kỳ tới.

Nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ảnh 1
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CATP được đẩy mạnh
nhờ hoạt động tích cực của Chi hội Luật gia


Ngay sau khi tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2003- 2008), Chi hội Luật gia CATP đã ban hành và triển khai thực hiện Quy chế tổ chức hoạt động. Hiện nay, Chi hội có 16 Tổ luật gia (tăng 6 Tổ so với nhiệm kỳ trước); tổng số hội viên được kết nạp mới trong nhiệm kỳ là 113 đồng chí. Trong số các hội viên hiện nay, số hội viên là lãnh đạo CATP và chỉ huy các phòng, chỉ huy các đội ngày càng nhiều, với trình độ pháp lý cao. Hầu hết các đồng chí lãnh đạo chỉ huy cấp phòng trở lên đều đạt trình độ lý luận chính trị cao cấp; 100% hội viên là Đảng viên.



Được xác định là lực lượng nòng cốt và đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Chi hội Luật gia CATP Hà Nội còn tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, các phong trào do Hội Luật gia thành phố Hà Nội phát động; tích cực nghiên cứu, tham gia góp ý, rà soát xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tư vấn pháp luật cho lãnh đạo CATP; hoạt động kiểm tra, giám sát thi hành pháp luật.



Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội Luật gia CATP đã phát huy tốt vai trò một tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp đặc thù; đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác mà Đại hội Chi hội Luật gia CATP lần thứ V đề ra, góp phần đắc lực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của CATP. Chi hội Luật gia CATP luôn coi trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức của Chi hội, làm tốt công tác vận động phát triển hội viên, chất lượng hoạt động ngày một nâng cao.



Bước vào nhiệm kỳ mới, Chi hội Luật gia CATP Hà Nội đã xây dựng những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội. Đó là tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, xem đây vừa là nhiệm vụ chuyên môn ở một số bộ phận công tác, đồng thời là chức năng, nhiệm vụ của Chi hội Luật gia CATP. Củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Chi hội, thường xuyên tổ chức tập huấn và tập huấn chuyên sâu những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.



Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội để kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật không còn phù hợp. Nâng cao chất lượng công tác, tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác tư vấn pháp luật cho các cấp chỉ huy, lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo Công an thành phố. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật ở tất cả các đơn vị Công an cơ sở để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những thiếu sót trong việc chấp hành pháp luật của CBCS trong khi thi hành nhiệm vụ…

Tin cùng chuyên mục