• Việt Nam có chương trình cấp quốc gia bảo vệ trẻ em trên mạng

    Việt Nam có chương trình cấp quốc gia bảo vệ trẻ em trên mạng

    ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025". Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành một chương trình ở cấp quốc gia về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.