Nỗ lực, trách nhiệm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ lớn

  • 05/07/2020 16:54
  • 0 bình luận
  • MH
  • In bài
ANTD.VN - “Chúng tôi xác định Mệnh lệnh số 05/ML-CAHN-PV01-PC06 ngày 05/6/2020 của Giám đốc Công an thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ lớn, và sẽ nỗ lực, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà – Phó trưởng Công an quận Long Biên, Hà Nội khẳng định.

“Hành trang” kiến thức quý đối với người dân

Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Đội trưởng đội CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Long Biên cho biết, bắt tay thực hiện Mệnh lệnh số 05 của Giám đốc Công an thành phố, Công an quận đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng để triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một trong những mục đích quan trọng đặt ra, là nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; qua đó, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công tác thu thập, bổ sung dữ liệu dân cư được Công an quận Long Biên tích cực thực hiện

Công tác thu thập, bổ sung dữ liệu dân cư được Công an quận Long Biên tích cực thực hiện

Bên cạnh đó, phải gắn nhiệm vụ tuyên truyền triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc đảm bảo tính chính xác của các thông tin đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cùng phối hợp thực hiện.

Có thể thấy, với việc cán bộ chiến sỹ Công an quận Long Biên triển khai Mệnh lệnh số 05, người dân đã được chuyển tải, nắm kỹ hơn những kiến thức, thông tin và quy định liên quan đến quyền và trách nhiệm của công dân. Nhiều, rất nhiều “đầu” luật, văn bản, nghị định đã được lực lượng Công an phổ biến, giải thích đến người dân, trong quá trình đến từng hộ dân, khu dân cư để thực hiện Mệnh lệnh số 05. Đó là Luật Căn cước công dân năm 2014; là Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; là Quyết định 896/QĐ-TTg, ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020…

Được xác định vai trò chủ công, hướng dẫn và phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an 14 phường trên địa bàn thực hiện hiệu quả Mệnh lệnh số 05, Đội CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu với đồng chí Trưởng Công an quận để tham mưu UBND quận chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về nội dung các văn bản liên quan; vị trí, vai trò, tầm quan trọng, nội dung của Cơ sơ dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin dân cư tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dư liệu quốc gia về dân cư.

Nhân rộng sáng kiến, tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc

Đó là quan điểm chỉ đạo của ban chỉ huy Công an quận Long Biên với các đội nghiệp vụ, Công an 14 phường, trong quá trình thực hiện Mệnh lệnh số 05. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà thông tin, căn cứ Mệnh lệnh số 05 của Giám đốc CATP, Công an quận đã có văn bản gửi đến 14 Công an phường, yêu cầu Trưởng Công an các phường tập trung chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm Mệnh lệnh của Giám đốc CATP.

Công an 14 phường trên địa bàn quận Long Biên nói riêng đang quyết liệt thực hiện Mệnh lệnh số 05 của Giám đốc Công an thành phố

Công an 14 phường trên địa bàn quận Long Biên nói riêng đang quyết liệt thực hiện Mệnh lệnh số 05 của Giám đốc Công an thành phố

Cùng với đó, Công an quận tổ chức hội nghị triển khai Mệnh lệnh số 05, thành phần là Trưởng Công an các phường, phó Công an phường phụ trách Quản lý hành chính, cùng chỉ huy, cán bộ đội Quản lý hành chính và 14 đồng chí tổ trưởng tổ CSKV. “Tại hội nghị, Công an quận đã trao đổi, tháo gỡ một số nội dung liên quan đến triển khai và thực hiện Dự án CSDL quốc gia về dân cư; tinh thần là phải nhân rộng những sáng kiến, đồng thời nhận rõ và đề xuất kiến nghị tháo gỡ vướng mắc để việc thực hiện Mệnh lệnh đạt hiệu quả cao nhất”, chỉ huy Công an quận Long Biên nêu rõ.

Sự sát sao, quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện Mệnh lệnh số 05 còn thể hiện qua việc ban chỉ huy Công an quận Long Biên ban hành Quyết định về việc trưng dụng, bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ đột xuất; qua đó trưng dụng hơn 30 cán bộ chiến sỹ để hỗ trợ Công an các phường thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, Công an quận ban hành Quyết định về việc thành lập 2 Tổ kiểm tra do các đồng chí Phó trưởng Công an quận làm tổ trưởng, cùng ban chỉ huy, cán bộ chiến sỹ đội CS Quản lý hành chính về trậ tự xã hội tiến hành kiểm tra, phúc tra công tác thu thập, cập nhật và chỉnh sửa thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

“Đến thời điểm này, Công an quận đã thực hiện được khối lượng tương đối lớn công việc, yêu cầu nhiệm vụ đề ra, với hàm lượng thông tin chính xác cao. Những khó khăn, vướng mắc cũng đã được nhìn ra, trong quá trình thực hiện Mệnh lệnh. Điều quan trọng là nhận thức và quyết tâm của từng cán bộ chiến sỹ đối với Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sẽ góp phần hết sức quan trọng cho công tác quản lý và phục vụ nhân dân”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục