Nợ đọng 1.072 tỷ đồng đấu giá đất

  • 10/05/2014 07:02
  • 0 bình luận
  • Chính Trung
  • In bài
ANTĐ - Ngày 9-5, UBND TP Hà Nội cho biết, trong khi ngân sách thành phố còn khó khăn, tình trạng nợ đọng, nợ quá hạn tiền đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013 còn khá lớn. 

Cụ thể, các đơn vị còn phải thu 1.072 tỷ đồng nợ đọng, trong đó, số nợ quá hạn lên tới 113 tỷ đồng. Do đó, TP giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế Hà Nội tập trung đôn đốc, có giải pháp thu hồi các khoản nợ đọng, nợ quá hạn của tổ chức, cá nhân đã trúng kết quả đấu giá đất năm 2013. Đối với các địa phương để nợ đọng kéo dài, TP sẽ tạm dừng việc giao dự án đấu giá đất và không cho phép tổ chức thêm các phiên đấu giá đất.

Tin cùng chuyên mục