Nợ công tăng, áp lực trả nợ lớn

  • 01/11/2016 11:49
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đưa ra trước Quốc hội trong phiên thảo luận sáng 1-11 về Kế hoạch tài chính 5 năm và mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay, quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, tài chính ngân sách phản ánh sức khỏe của nền kinh tế, thúc đẩy chính sách tài chính góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế. Trước những ý kiến của các Đại biểu Quốc hội đánh giá về kế hoạch tài chính 5 năm, trong đó nêu  khá cụ thể về nguyên nhân, Bộ trưởng hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến này và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu trước Quốc hội

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu trước Quốc hội

Tiếp theo đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã thông tin, nợ công trong thời gian 2011-2015 tăng.  Do vậy, hàng năm chúng ta phải có kế hoạch trả nợ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tăng trưởng kinh tế của chúng ta không đạt kế hoạch; Trong thực hiện giá trị của GDP không đạt dự toán làm cho tỷ lệ nợ công tăng lên. Bên cạnh đó, tái cơ cấu nền kinh tế thời gian qua, đặc biệt là tái cơ cấu đầu tư công, ngân hàng, thương mại, doanh nghiệp…không đạt yêu cầu. Trong khi đó, ngân sách lại phải giảm thu để tháo gỡ khó khăn. Về chi, chúng ta giữ mức chi theo tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, đặc biệt đảm bảo chi an sinh xã hội, giảm nghèo, lương tăng làm cho chi ngân sách thường xuyên tăng; Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng, Quốc hội về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn này, Chính phủ đã trình Quốc hội phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2014...

Về giải pháp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong thời gian tới bên cạnh việc hoàn thiện thể chế về quản lý nợ công, rà soát lại chiến lược nợ công, các chính sách về thuế theo dự án từng bước tái cơ cấu lại nợ công, cần từng bước tái cơ cấu lại nợ công, tái cơ cấu kỳ hạn, lãi suất của nợ công. Bên cạnh đó, một trong những giải pháp hữu hiệu hiệu tiếp theo là về việc huy động trái phiếu Chính phủ đã có sự điều chỉnh theo hướng nâng kỳ hạn nhưng lãi suất...

Tin cùng chuyên mục