Niêm yết giá bằng USD sẽ phạt đến 500 triệu đồng

  • 27/10/2011 20:26
  • 0 bình luận
  • Quốc Đô
  • In bài
ANTĐ - Nếu niêm yết giá, quảng cáo, dịch vụ, quyèn sử dụng đất…bằng đô la (USD) sẽ bị phạt hành chính đến 500 triệu đồng.

Niêm yết giá bằng USD sẽ phạt đến 500 triệu đồng ảnh 1
Nghị định này nhằm hạn chế tình trạng “đô la hóa” các giao dịch kinh tế trong nước.

Đó là nội dung của Nghị định 95/2011/NĐ-CP của Chính phủ. về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 202/2004/NĐ-CP ngày 10-12-2004 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20-10-2011, nhằm hạn chế tình trạng “đô la hóa” các giao dịch kinh tế trong nước.

Theo đó, Nghị định quy định: Phạt tiền từ 50 triệu- 100 triệu đồng đối với các hành vi sau: Cho vay, cho thuê tài chính, hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; Chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài và vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật; Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc kinh doanh, mua, bán vang không đúng quy định của pháp luật…

Phạt tiền từ 300 triệu- 500 triệu đồng đối với các hành vi sau: Hoạt động ngoại hối mà không được cấp thẩm quyền cấp giấy phép, hoặc giấy phép đã hết hạn, hoặc bị đình chỉ; Thực hiện dịch vụ kiều hối không được cấp thẩm quyền cấp phép;  Hoạt động xuất, nhập khẩu ngoại tệ, vàng không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước; Niêm yết giá, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất bằng ngoại tệ, vàng không đúng quy định của pháp luật…

Tin cùng chuyên mục