Những trường hợp được giảm Thuế TNCN

  • 12/12/2008 19:50
  • 0 bình luận
  • Kỳ sau: Căn cứ để tính Thuế TNCN và giảm trừ gia c
(ANTĐ) - Những đối tượng nộp Thuế TNCN nhưng gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm Thuế TNCN tương ứng với mức độ thiệt hại, nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Những trường hợp được giảm Thuế TNCN

(ANTĐ) - Những đối tượng nộp Thuế TNCN nhưng gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm Thuế TNCN tương ứng với mức độ thiệt hại, nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

1. Xác định số thuế được giảm

Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm dương lịch. Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm đó.

- Căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế TNCN mà đối tượng nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế, gồm:  Thuế TNCN đã nộp hoặc đã khấu trừ đối với các khoản thu nhập chịu thuế, hoặc thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

- Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại, trừ đi các khoản bồi thường nhận được từ cơ quan bảo hiểm (nếu có), hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có).

- Số thuế giảm được xác định như sau: Nếu số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại, thì số thuế giảm sẽ bằng mức độ thiệt hại. Nếu số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm sẽ bằng số thuế phải nộp.

Những trường hợp được giảm Thuế TNCN ảnh 1
Hộ kinh doanh ở các chợ nằm trong đối tượng chịu thuế TNCN, nếu xảy ra hỏa hoạn sẽ được xét giảm thuế TNCN.

2. Hồ sơ, thủ tục xét giảm thuế

Đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn được xét giảm thuế phải gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý đối tượng nộp thuế, hồ sơ giảm thuế gồm các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu

- Biên bản xác định mức độ thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền. hoặc bản xác nhận thiệt hại của BND cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn.

- Chứng từ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thoả thuận bồi thường của người gây hoả hoạn (nếu có).

- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hoả hoạn.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

Đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn được giảm thuế phải gửi cho cơ quan thuế nơi trực tiếp quản lý đối tượng nộp thuế, hồ sơ giảm thuế gồm các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu

- Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có xác nhận của cơ quan công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của cơ quan y tế.

- Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thoả thuận bồi thường của người gây tai nạn (nếu có).

- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục tai nạn.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

Đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế theo hướng dẫn này là người bị mắc bệnh, nếu không điều trị theo chỉ định của cơ quan y tế hoặc bác sỹ sẽ gây ảnh hưởng nguy hại trực tiếp đến tính mạng.  Người mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế phải gửi cho cơ quan thuế nơi trực tiếp quản lý đối tượng nộp thuế, hồ sơ giảm thuế gồm các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu

- Bản sao hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.

- Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp;  hoặc hoá đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

3. Thẩm quyền ban hành quyết định giảm thuế

Thẩm quyền ban hành quyết định giảm thuế là thủ trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý đối tượng nộp thuế.

Kỳ sau: Căn cứ để tính Thuế TNCN và giảm trừ gia cảnh

Tin cùng chuyên mục