Những tín hiệu khả quan

  • 19/12/2014 07:32
  • 0 bình luận
  • Tuấn Anh (Ghi)
  • In bài

ANTĐ - Thông báo của Chính phủ hai bên về việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao Cuba và Mỹ là một bước tiến rất quan trọng giữa hai đất nước. 

Từ rất lâu, Cuba luôn bày tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của Cuba. Mặc dù tôi chưa biết chi tiết về tiến trình tiếp theo của quyết định này, nhưng tôi tin quyết định theo chiều hướng này sẽ mang lại những tín hiệu khả quan không chỉ với quan hệ song phương giữa Cuba với Mỹ mà còn cho môi trường chính trị của châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Từ nhiều năm nay, các nước châu Mỹ Latin đã bày tỏ rõ ý kiến, cho rằng mối quan hệ tồn tại nhiều năm giữa Cuba và Mỹ là mối quan hệ không bình thường. Vì thế tôi tin rằng, việc 2 đất nước thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao là một quyết định quan trọng vì quyền lợi của nhân dân 2 nước. Tin cùng chuyên mục